Tạo sức ảnh hưởng thực sự đến cuộc sống của mọi người!

Hãy là người thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong sự nghiệp của ai đó thông qua học bổng BitDegree. Trao quyền cho sinh viên trên toàn thế giới với tính minh bạch tối đa để đảm bảo tính hợp pháp của khoản tài trợ và công bằng cho những người có nhu cầu.

Hỗ trợ học viên
Successful graduate

Học bổng vi mô

Cũng giống như ngành lao động ngày hôm nay, giáo dục trực tuyến hướng tới đào tạo kỹ năng. Học bổng vi mô của BitDegree đem đến cho những học viên gặp khó khăn và những nhà hảo tâm đóng góp cho giáo dục toàn cầu cùng tìm kiếm sự minh bạch. Đúng vậy, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau!

student

Xin học bổng

Bạn có thể có được hỗ trợ tài chính một khi bạn hoàn thành khóa học đúng thời hạn và có được chứng chỉ blockchain.

sponsor

Trở thành nhà tài trợ

Đọc những câu chuyện của ứng viên và lựa chọn tài trợ cho những người đang cần học bổng. Xem nguồn tài chính của bạn đi về đâu và khi nào các học viên hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Quan tâm đến tương lai và bắt đầu với các khóa học trực tuyến tại BitDegree!

Đăng ký MIỄN PHÍ