Recent Applications

Đã xác nhận
Người nhận học bổng vi mô
Make Your Own Game With Pixel Art Using the Unity Game Maker
Jackson from Nigeria

Jackson Goodluck is passionate about gaming – now, he wants to build games on his own.

Đọc câu chuyện của Jackson's
Requested 5 months ago
Course Duration - 1 month
Tài trợ $46.19
Đã xác nhận
Người nhận học bổng vi mô
Ethical Hacking With Python to Improve Cyber Security
Orlando Ernesto from Cuba

Learning ethical hacking would be a dream come true for Orlando Ernesto Abreu Cruz. He wants to improve cybersecurity and protect the digital world.

Đọc câu chuyện của Orlando Ernesto's
Requested 5 months ago
Course Duration - 1 month
Tài trợ $35.89
Đã xác nhận
Người nhận học bổng vi mô
Ethical Hacking Course: Learn Ethical Hacking From Scratch
Vignes from India

Vignes Waran wants to be safe on the Internet and help other do the same. Learning about cyber security will help him achieve his goal.

Đọc câu chuyện của Vignes's
Requested 4 months ago
Course Duration - 1 month
Tài trợ $59.49
Đã xác nhận
Người nhận học bổng vi mô
The Complete Writing Course: Become a Content Guru!
Joquel from United States

Joquel Hunt is passionate about creating content, and she wants to learn all she can about commercial writing.

Đọc câu chuyện của Joquel's
Requested 2 months ago
Course Duration - 1 month
Tài trợ $30.75
Đã xác nhận
Người nhận học bổng vi mô
Python Data Structures Tutorial: Ultimate Guide on Data Science
Trio from Indonesia

Trio Saputra doesn't want to miss the opportunity of learning Python with the guidance of a professional instructor.

Đọc câu chuyện của Trio's
Requested 5 months ago
Course Duration - 1 month
Tài trợ $67.64
Đã xác nhận
Người nhận học bổng vi mô
Python Image Recognition: Hands-On Artificial Intelligence Course
Qudus from Nigeria

Qudus Ojomo is a pharmacist who believes that having strong IT skills would help him make the most out of his current position.

Đọc câu chuyện của Qudus's
Requested 2 months ago
Course Duration - 1 month
Tài trợ $25.59

Được tài trợ gần đây

Gặp gỡ những học viên được tài trợ học tập trực tuyến

Karolis Putinas

Java 101: Find the Easiest Way to Learn Java & Start Coding in No Time

Karolis tự học trở thành một developer. Anh ấy có một số kiến thức của OOP và căn bản về phát triển web. Karolis hiện tại đang tập trung kiếm thêm kỹ năng cứng về lập trình để có thể hưởng nhiều lợi ích từ một khóa học Java.

Kazi Farhan Hossain Purba Purba

Eye-opening Look At Personal Branding: How to Become a Thought Leader

Kazi là một sinh viên đại học về Thời trang & Thiết kế. Anh ấy tin rằng kỹ năng định hình thương hiệu bản thân là rất quan trọng của kiến thức trong ngành này. Đó là lý do tại sao anh ấy đang mở rộng bộ kỹ năng của mình để có thể học được nhiều hơn và lãnh đạo cộng đồng.

Dixen Lee

Become a PHP Specialist: Up to Date Video PHP Tutorial

Dixen mơ ước trở thành nhà phát triển Full Stack để có thể kết hợp kỹ năng mới với kiến thức về internet của mình và đóng góp cho sự phát triển của công nghệ thế giới. Anh ấy đã học PHP như là một nền tảng cho kỹ sư back-end.

Scholarships requests
394
Đã được tài trợ
146
Đã hoàn thành
Civitta
Hostinger
BitDegree
Startup Societies Foundation
Các tổ chức đã thay đổi tương lai của học viên

Statistics

BitDegree

Courses available on platform

894

Total students

793,863

Learn articles

800

Total enrolments

1,727,595

Code examples

4,000+

Scholarships

Received

4,367

Approved

1,544

Rejected

2,815

Funded

394

Sponsors

16

Waiting for sponsor

1,150

Blockchain

Blockchain transactions processed

1,191

Blockchain certificates issued

68,772

European Commission Questions

   BitDegree takes privacy of learners and sponsors seriously. To learn more, please visit our Privacy Policy