Câu hỏi phỏng vấn chính về SAS bạn nên biết

sas-interview-questions

Nếu các công ty lớn và nổi tiếng muốn phát triển hơn nữa so với hiện tại, họ phải liên tục cải thiện chuyên môn và lĩnh vực chuyên ngành. Một khía cạnh then chốt của việc này là có thể phân tích đầy đủ các con số của công ty và đưa ra kết luận nhất định cho các kế hoạch hành động tiếp theo. Để làm như vậy, các công ty cần các chương trình phân tích tốt và đáng tin cậy - SAS là một trong số đó. Các lập trình viên SAS quản lý các bảng phân tích thông qua SAS và làm cho chúng phù hợp, thể hiện và phân tích trực quan. Hướng dẫn câu hỏi phỏng vấn về phần mềm SAS này dành cho các lập trình viên như vậy - đặc biệt là những người đang tìm kiếm một cơ hội việc làm như thế.

Chúng tôi sẽ thảo luận về các câu hỏi phỏng vấn về SAS mà bạn có thể bị hỏi trong cuộc phỏng vấn, và các gợi ý câu trả lời trước nhà tuyển dụng. Các câu hỏi trong hướng dẫn SAS này được lựa chọn cẩn thận vì vậy hãy dành thời gian tìm hiểu chúng.

Nội dung

Những câu hỏi căn bản về SAS

Các câu hỏi cơ bản thường ngắn và đơn giản. Tất cả những gì bạn cần để trả lời chúng là kiến thức cơ bản với SAS và một chút kinh nghiệm. Đây không phải là những câu hỏi duy nhất bạn sẽ được hỏi, nhưng thường khởi đầu sẽ như vậy.

Hãy cùng xem những câu hỏi đó là gì.

Câu hỏi 1: SAS là gì?

Đây là một câu hỏi rất phổ biến mà bất kỳ nhà tuyển dụng nào cũng sẽ hỏi khi nói đến SAS. Họ không cần một định nghĩa khái quá SAS là gì mà bạn có thể tìm thấy dễ dàng đâu đó trên mạng, mà họ cần bạn trả lời nó theo cách riêng của mình. Vì vậy, hãy luyện tập với câu hỏi “SAS là gì” hay ‘’Phần mềm SAS là gì’’ trước tiên.

SAS là từ viết tắt của Statistical Analysis System (Hệ thống phân tích thống kê). Nó thường được sử dụng cho các phân tích nâng cao, phân tích kinh doanh và các tác vụ quản lý dữ liệu khác nhau.

Hơn nữa, để trả lời một trong những câu hỏi phỏng vấn phổ biến nhất và được hỏi đầu tiên của SAS, bạn cần phải biết lập trình viên SAS làm gì. Họ là người lấy các bảng dữ liệu của công ty (và các nguồn thông tin khác, nếu có), phân tích chúng bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình SAS. Sau đó, họ cung cấp các biểu diễn trực quan của phân tích trở lại cho quản lý, người sau đó sẽ phân tích dữ liệu từ đó.

Câu hỏi 2: Liệt kê một vài chức năng mà SAS có thể thể hiện.

Quản lý và lưu trữ dữ liệu; phát triển ứng dụng; nâng cao chất lượng. Thực tế có rất nhiều chức năng mà SAS thực hiện - tuy nhiên, đây là một số chức năng chính.

So sánh Nền tảng học online Bên cạnh các nền tảng khác

Bạn có biết?

Bạn đã bao giờ băn khoăn nền tảng học online nào tốt nhất cho sự nghiệp của bạn chưa?

Xem & so sánh TOP nền tảng học online cạnh nhau

Câu hỏi 3: Có bao nhiêu loại dữ liệu SAS?

Có thể coi đây là một trong những câu hỏi phỏng vấn SAS khá dễ dàng. Chỉ có hai loại dữ liệu trong SAS  gọi là dữ liệu ký tự Character và dữ liệu số Numeric.

Câu hỏi 4: Các thành phần chính được sử dụng trong lập trình SAS là gì?

Tổng cộng, có ba thành phần chính mà các lập trình viên sử dụng trong công việc lập trình SAS - dataset (tập dữ liệu), statement (câu lệnh) và variables (biến).

Câu hỏi 5: Làm thế nào để lọc biến trong SAS?

Điều này khá đơn giản.

PROC SORT là lệnh để sắp xếp các biến, cả biến đơn và theo nhóm.

Câu hỏi 6: ‘Data Step’ là gì?

Data Step’ có trách nhiệm tạo ra các bộ dữ liệu dataset. Các bộ này bao gồm dữ liệu và những cái gọi là từ điển dữ liệu - danh sách chứa nhiều thông tin khác nhau về dữ liệu trong đó.

Câu hỏi 7: Định nghĩa PDV.

PDV là viết tắt của Program Data Vector (Chương trình dữ liệu Vector). Đây là vùng logic của bộ nhớ.

Câu hỏi 8: Sự khác nhau giữa ‘function’ và ‘procedure’  là gì?

Đây là một trong những câu hỏi mẹo về SAS vì bạn có thể bị lẫn giữa hai khái niệm này.

Một hàm function trong SAS yêu cầu các giá trị đối số cụ thể để thực hiện quan sát thành công. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp với quy trình procedure. Chúng chỉ yêu cầu một biến duy nhất để có thể thực hiện quan sát được đề cập trước đó.

Nhiều khả năng bạn sẽ nhận được khá nhiều câu hỏi so sánh tương tự. Một số trong những câu hỏi này có thể khó - không phải vì bản thân nó khó, mà vì hai đối tượng đem ra so sánh lại rất giống nhau. Do vậy, việc tìm hiểu thêm về phần mềm SAS để nắm chắc kiến thức là điều quan trọng.

Câu hỏi 9: Làm thế nào để đổi phần sắp xếp dữ liệu từ tăng dần ‘ascending’ thành giảm dần ‘descending’?

Đây là một câu hỏi dạng so sánh khác về SAS. Tất cả những gì bạn cần làm để thực hiện điều này là nhập lệnh DESCENDING vào code của bạn (hoặc, thay vào đó, đổi thành lệnh ASCENDING).

Câu hỏi 10: Sự khác biệt chính giữa ‘format’ và ‘informat’?

FormatInformat có một vài điểm khác biệt, nhưng khi nói đến cấp độ cơ bản, có một khía cạnh quan trọng cần lưu ý: Format được sử dụng để ghi tệp, trong khi Informat được sử dụng để đọc tệp.

Câu hỏi 11: Bạn có thể kể ra phong cách cú pháp căn bản trong SAS?

Các yếu tố cần thiết là:

 • Một dấu chấm phẩy ở cuối mỗi dòng
 • Một câu lệnh dữ liệu để xác định tập dữ liệu của bạn
 • Câu lệnh đầu vào
 • Ít nhất một khoảng trắng giữa mỗi từ hoặc câu lệnh
 • Chạy câu lệnh

Câu hỏi 12: SAS ‘informats’ có chức năng gì khác không?

Ngoài việc nói với SAS về cách đọc dữ liệu thành các biến, ‘informat’ cung cấp thông tin dữ liệu đầu vào từ các tệp bên ngoài gọi là Tệp phẳng Flat Files ASCII.

Câu hỏi 13: Kể ra một vài khái niệm then chốt của SAS?

Một số câu hỏi phỏng vấn SAS yêu cầu ghi nhớ một số khái niệm như:

 • Quy trình sắp xếp SORT
 • Giá trị bị mất
 • Tùy chọn bộ dữ liệu KEEP =, DROP =
 • Tập dữ liệu logic
 • Đặt lại thành thiếu, giữ lại câu lệnh
 • Nhật ký Log
 • Quy trình FORMAT để tạo các định dạng giá trị
 • Loại dữ liệu
 • Tùy chọn dữ liệu IN =

Câu hỏi 14: Các lỗi lập trình phổ biến nhất trong SAS là gì?

Các lỗi lập trình phổ biến nhất trong SAS là:

Không sử dụng kỹ thuật sửa lỗi

Không kiểm tra nhật ký sau khi gửi chương trình

Không sử dụng tùy chọn Fsview một cách mạnh mẽ

Thiếu dấu chấm phẩy

Câu hỏi 15: Bạn có biết cách tạo một tập dữ liệu vĩnh viễn?

Hai bước quan trọng:

 1. Chỉ định một thư viện và công cụ.
 2. Tạo dữ liệu. Chỉ định thư viện và tên tập dữ liệu để tạo ra tập dữ liệu vĩnh viễn.

Các câu hỏi phỏng vấn SAS - Nâng cao

sas-interview-questionsVì SAS là một nền tảng đa chức năng, nên có rất nhiều (và ý tôi là RẤT NHIỀU) các câu hỏi khác nhau mà bạn có thể được hỏi. Tuy nhiên, nhiều nhà tuyển dụng yêu cầu các lập trình viên của SAS các nhiệm vụ tương tự, khả năng cao bạn cũng bị hỏi về các câu hỏi tương tự như vậy về phần SAS. Nếu bạn đã từng tham gia phỏng vấn về SAS thì bạn có thể nhận thấy một số câu hỏi được lặp lại - có nghĩa là các công ty khác nhau nhưng hỏi những câu hỏi tương tự. Đó là lý do tại sao bạn không cần phải học mọi biến thể của từng câu hỏi (thành thật mà nói, điều đó là không thể).

Bây giờ bạn đã có một ý tưởng sơ bộ về những gì sẽ diễn ra trong các cuộc phỏng vấn liên quan đến SAS, không chỉ đơn giản là hỏi phần mềm SAS là gì, mà còn có nhiều câu hỏi nâng cao hơn từ đó. Các câu hỏi kiểu nâng cao thường được hỏi cho những ứng viên tiềm năng khi thấy rằng họ đã có kiến thức cơ bản khá tốt về SAS.

Đừng lo, bạn có lẽ không cần lập trình cả một bảng dữ liệu từ những thông tin cho trước. Tuy nhiên, các câu hỏi đưa ra có thể đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và những điều phức tạp của SAS. Nhiều công ty không yêu cầu bạn phải là một chuyên gia về phần mềm SAS để bắt đầu làm việc - họ có thể cung cấp các khóa đào tạo cho việc đó. Tuy nhiên, họ cần kiểm tra bạn có khả năng tiếp thu và học hỏi hay không.

Câu hỏi 1: Một biến kiểu số có thể thuộc kiểu dữ liệu ‘’ký tự’’ hay không?

Câu trả lời là có thể. Điều này phụ thuộc vào bối cảnh và tình huống mà dữ liệu số đó được sử dụng.

Yêu cầu chính đối với một giá trị số thuộc về kiểu dữ liệu ký tự là dữ liệu số không đại diện cho một số lượng, nhưng thay vào đó là một vị trí trên một thang tỷ lệ.

Ví dụ, trong tình huống biến Dog có giá trị  0 và 1 giá trị được đính kèm, các giá trị này không đại diện cho số lượng chó. Thay vào đó, 0 mang nghĩa ám chỉ đó là một con chó, trong khi 1 có nghĩa là đó không phải là một con chó.

Câu hỏi 2: Sự khác biệt giữa ‘PROC CONTENTS’ và ‘PROC PRINT’?

PROC, nói chung, được sử dụng để đọc và phân tích dữ liệu với các công cụ mà SAS sở hữu. PROC CONTENTS được sử dụng để hiển thị tất cả thông tin được xử lý đó, trong khi PROC PRINT đảm bảo rằng thông tin được đề cập trước đó là chính xác.

Câu hỏi 3: Sử dụng ‘group’ có phải là cách duy nhất định nghĩa biến trong ‘PROC report’?

Những câu hỏi phỏng vấn của SAS như thế này có thể làm bạn mất cân bằng, nhưng hãy cố gắng phân tích chúng từ những quan điểm khác nhau. Người phỏng vấn của bạn sẽ cố gắng hỏi xoay các câu hỏi, từ các góc độ khác nhau (sử dụng từ ngữ khác nhau). Điều này được thực hiện để kiểm tra các kỹ năng tư duy phản biện của bạn, hay bạn chỉ ‘’copy-paste’’ thông tin từ web đến não hay bạn có đang biết mình đang nói về điều gì hay không.

Sử dụng định nghĩa nhóm ‘’group’’ không phải là cách duy nhất để xác định các biến. Có khá nhiều định nghĩa khác mà bạn có thể sử dụng (ví dụ. Phân tích analysis).

Câu hỏi 4: Phân biệt ‘CEIL’ và ‘FLOOR’.

Hàm CEIL, khi được đưa ra, lấy số nguyên nhỏ nahats, trong khi, FLOOR thực hiện điều ngược lại là lấy số nguyên lớn nhất.

Câu hỏi 5: Kể tên cho một vài khía cạnh xác định cú pháp SAS.

Đây là một trong những câu hỏi phỏng vấn SAS tùy chọn, bạn có quyền đưa ra vài lựa chọn. Ví dụ, bạn có thể đề cập rằng các tên biến trong phần mềm SAS được đặt và mô tả bằng cách sử dụng câu lệnh INPUT. Ngoài ra, tất cả các câu lệnh trong SAS đều được kết thúc bằng một dấu chấm phẩy ‘;’

Câu hỏi 6: Cho một vài ví dụ những nơi mà ‘table lookups’ có thể được lưu trữ

Có một số nơi bạn có thể lưu trữ bảng tra cứu. Một trong những nơi phổ biến này là code. Ngoài ra, bộ dữ liệu dataset và mảng arrays cũng lưu trữ bảng table lookups.

Câu hỏi 7: Sự khác biệt giữa ‘NODUP’ và ‘NODUPKEY’?

NODUP chịu trách nhiệm loại bỏ các quan sát giống hệt nhau, trong khi NODUPKEY xóa các biến BY.

Câu hỏi 8: Một vài cách tạo ra biến Macro trong SAS là gì?

Một trong những câu hỏi phỏng vấn nâng cao của SAS có thể là về các biến Macro. Một vài phương pháp đáng chú ý để tạo Macros trong SAS bao gồm, nhưng không giới hạn ở các tham số Macro parameters, các câu lệnh ‘% LET’ và ‘% DO’, v.v.

Câu hỏi 9: Có phải ‘PROC MEANS’ chỉ có khả năng phân tích các biến dựa trên ký tự?

Câu trả lời là không. Hàm PROC MEANS cần ít nhất một biến số để thực hiện phân tích.

Udacity Review Logo
Ưu điểm
 • Dễ sử dụng
 • Cung cấp nội dung chất lượng
 • Minh bạch giá cả
Tính năng chính
 • Chứng chỉ miễn phí sau hoàn thành
 • Tập trung vào các kỹ năng khoa học dữ liệu
 • Thời gian học tập linh hoạt
Udacity Review Logo
Ưu điểm
 • Thiết kế đơn giản (không có thông tin không cần thiết)
 • Khóa học chất lượng cao (ngay cả khóa miễn phí)
 • Đa dạng tính năng
Tính năng chính
 • Chương trình nanodegree
 • Phù hợp với doanh nghiệp
 • Chứng chỉ hoàn thành trả phí
Udemy Logo
Ưu điểm
 • Đa dạng nhiều khóa học
 • Dễ điều hướng
 • Không có vấn đề kỹ thuật
Tính năng chính
 • Đa dạng nhiều khóa học
 • Chính sách hoàn tiền trong 30 ngày
 • Chứng chỉ hoàn thành miễn phí

Câu hỏi 10: ‘PROC REPORTS’ và ‘PROC PRINTS’ có thể có cùng một mặc định không? Nếu có, cho ví dụ.

Câu trả lời là có thể. Một ví dụ về tình huống như vậy sẽ là khi có các hàng được sắp xếp theo cách nói trong đó chúng được phân đoạn trong tập dữ liệu.

Đây là mười câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn nâng cao về SAS. Như bạn có thể nhận thấy, rất nhiều trong số chúng dựa trên so sánh. Như đã đề cập,  những so sánh này thường rất khó ở chỗ chúng làm bạn mất cân bằng - tuy nhiên, việc giải quyết chúng cũng không quá khó.

Đối với các câu hỏi khác, xem chúng như là những chủ đề tuyệt vời chỉ cho bạn đi đúng hướng. Vì vậy, nếu bạn thấy một câu hỏi liên quan đến hàm PROC, đừng chỉ đọc câu trả lời mà hãy tiếp tục mở rộng. Hãy dành thời gian để nghiên cứu các hàm, tập trung chú ý, bằng cách này, bạn sẽ có thể có trải nghiệm học tập vòng tròn.

Kết luận

Chúng tôi đã đi đến phần cuối hướng dẫn “Các câu hỏi phỏng vấn cho lập trình viên SAS”. Chúng ta đi từ các câu hỏi căn bản như SAS là gì, phần mềm SAS là gì, sau đó, đã xem xét một vài ví dụ đáng chú ý hơn về các câu hỏi nâng cao mà bạn có thể nhận được trong cuộc phỏng vấn xin việc.

sas-interview-questions

Khi đến cuộc phỏng vấn, hãy cố gắng thư giãn và không nghĩ về những câu hỏi có thể bạn có thể được hỏi. Nếu bạn đã luyện tập đủ, các câu trả lời sẽ tự nhiên hiện ra trong đầu bạn mà thôi. Việc căng thẳng quá sẽ chỉ cản trở quá trình này và quên ngay cả những câu trả lời đơn giản nhất.

Cố gắng mở rộng với hầu hết các câu trả lời của bạn - đừng chỉ trả lời chung chung. Nếu bạn mở rộng được, bạn có cơ hội thể hiện kiến thức về chủ đề này - điều sẽ đóng vai trò lớn cho khả năng được vị trí bạn mong muốn.

Cuối cùng, hãy cố gắng thư giãn và cho nhà tuyển dụng thấy những gì bạn có! Ngay cả khi bạn không thành công trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, kinh nghiệm nhận được sẽ cực kỳ quý giá cho cuộc phỏng vấn tiếp theo.

Để lại phản hồi chân thật của bạn

Hãy để lại ý kiến xác thực của bạn & giúp hàng nghìn người chọn được nền tảng học online tốt nhất. Tất cả phản hồi, dù tích cực hay tiêu cực, đều được chấp nhận miễn là chúng trung thực. Chúng tôi không công khai phản hồi thiên vị hoặc thư rác. Vì vậy, nếu bạn muốn chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến hoặc đưa ra lời khuyên - phần này dành cho bạn!


TOP3 mã phiếu giảm giá phổ biến nhất

Đã xác thực

EXCLUSIVE 67% OFF

On DataCamp Subscription
Xếp hạng
5.0
Đã xác thực
Đã xác thực

AS LOW AS $14.99

Top Udemy Courses For Less
Xếp hạng
5.0

Câu hỏi thường gặp

Cách chọn trang khóa học trực tuyến nào để đánh giá như thế nào?

Chúng tôi chọn các nền tảng học online theo quy mô thị trường, mức độ phổ biến của chúng và quan trọng nhất là yêu cầu hoặc sở thích chung của người dùng để đọc các bài đánh giá MOOC chân thật về một số nền tảng học online nhất định.

Bạn cần nghiên cứu nhiều như thế nào trước khi viết đánh giá e-learning?

Các chuyên gia MOOC tận tâm của chúng tôi thực hiện nghiên cứu trong nhiều tuần - chỉ sau đó mới có thể nói rằng các đánh giá của họ về các khía cạnh khác nhau là cuối cùng và hoàn chỉnh. Mặc dù mất rất nhiều thời gian, nhưng đây là cách duy nhất chúng tôi có thể đảm bảo rằng tất cả các tính năng thiết yếu của nền tảng học online đều được thử nghiệm và kiểm tra và phán quyết dựa trên dữ liệu thực.

Khía cạnh nào là quan trọng nhất khi chọn nền tảng học online tốt nhất?

Sẽ không đúng nếu chỉ chọn một khía cạnh trong số lựa chọn: các ưu tiên phụ thuộc vào từng cá nhân, giá trị, mong muốn và mục tiêu của họ. Một tính năng quan trọng đối với một người có thể hoàn toàn không liên quan đến người kia. Nhưng dù sao, tất cả người dùng sẽ đồng ý rằng chất lượng tốt của tài liệu học tập là điều bắt buộc đối với các nền tảng học online.

Nền tảng đánh giá e-learning này khác với những cái khác như thế nào?

Mỗi nền tảng đánh giá MOOC là duy nhất và có các mục tiêu và giá trị riêng. Các bài đánh giá e-learning của chúng tôi là chân thực 100% và được viết sau khi thực hiện phân tích cẩn thận. Đó là mục tiêu mà rất nhiều trang đánh giá e-learning còn thiếu, vì vậy chúng tôi coi đó là siêu năng lực của mình!

Ngày
Giờ
Phút
Giây