Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
5 Học viên
28 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • The basics of the C programming language
  • The core programming concepts
  • All the steps required to write a C program on your own

Chương trình giảng dạy

2giờ 37phút
Phần 1: Introduction
02:32
Phần 2: Installation of Code block
05:19
Phần 3: The Basics
11:51
First C program Hello World
04:47
Datatypes and Variables(Theory&Program Examples)
07:04
Phần 4: Operators in C
18:20
Arithmetic Operators
07:05
Logical operators
05:23
Phần 5: Statements
06:42
If and If else statements
06:42
Phần 6: Loops
13:58
Loops theory part
01:22
While loop
04:15
Do while loop(With Program Examples)
04:11
For loop
04:10
Phần 7: Functions
10:13
Functions in C(Program Examples)
06:49
Phần 8: Strings
21:47
Strycpy(Theory&Program)
04:41
Strlen,Strcat,Strmp
10:06
Phần 9: Arrays
08:50
Phần 10: Pointers
04:44
Pointers Theory and Program examples
04:44
Phần 11: Advanced - File handling
20:50
File handling Overview
05:50
Read data from a File using C program
08:22
Write and Append data to a File using C program
06:38
Phần 12: Projects:
32:08
Delete a flat file and automate the same
06:10
ATM_Project_Overview
03:52
ATM Project using a C Program
22:06

Mô tả

Yêu cầu

  • Windows or Mac OS
  • Passion for programming

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 1
Học viên 9
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo