Đang xem
43 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

103

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Khai thác web cho nhu cầu cá nhân
  • Cách sử dụng Terminal
  • Tạo USB bị xâm nhập
  • Tận dụng kỹ thuật xã hội như thế nào
  • Cách hack phần cứng

Mô tả

Yêu cầu

  • Kiến thức cơ bản về Terminal
  • Yêu cầu kiến thức phần cứng

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Lý thuyết cơ bản (không bắt buộc) 19:29
Phần 2: Thiết lập hệ điều hành 09:00
Phần 3: Học cách sử dụng Terminal 58:21
Phần 4: Web Hacking Lab 32:59
Phần 5: Công cụ yêu cầu trước - BurpSuite 17:42
Phần 6: Hacking web trên Low Security 1:39:08
Phần 7: Web Hacking trên Medium Security 28:11
Phần 8: Tìm hiểu sâu về hack web 44:29
Phần 9: Nặc danh và Sự lừa dối 1:43:07
Phần 10: Con người là mắt xích yếu nhất 41:37
Phần 11: Tấn công HID Bad Usb 1:16:27
Phần 12: GoPhish Framework - Công cụ lừa đảo tiên tiến nhất 1:32:24
Phần 13: Thu thập thông tin 1:00:52
Phần 14: Attack như một chuyên gia bằng cách sử dụng MetaSploit 46:14
Phần 15: The Venom 40:00
Phần 16: Báo cáo cho khách hàng 25:03

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 78
Học viên 13,532
Học viên đông đảo
Khóa học 4

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo