Đang xem
3 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

24

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách tăng lưu lượng truy cập bằng cách chọn từ khóa phù hợp
  • Cách sử dụng cùng từ khóa trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau
  • Cách đưa ra các từ khóa mới

Mô tả

Yêu cầu

  • Sẵn sàng học những điều mới về SEO
  • Mong muốn áp dụng các chiến lược khác nhau liên quan đến từ khóa

Chương trình giảng dạy

Phần 2: Bắt đầu 10:40
Phần 3: Sử dụng công cụ tìm từ khóa của Google (Google keyword tool) 18:13
Phần 4: Bảng liệt kê các từ khóa SEO 09:48
Phần 5: Các tình huống về tìm kiếm từ khóa tại các công ty trên thực tế 20:06
Phần 6: Công cụ tìm kiếm từ khóa đối thủ cạnh tranh 03:54
Phần 7: Kết luận 03:10

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
4.2
Đánh giá 243
Học viên 299,782
Học viên đông đảo
Khóa học 330

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo