Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
41 Học viên
22 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • What the key concepts of the Git source control system are
  • What the necessary steps of the Git workflow are
  • How to use the basic Git commands
  • How to manage files, create branches, and resolve merge conflicts
  • How to compare different states

Chương trình giảng dạy

2giờ 27phút
Phần 2: Basic operations
10:42
Create a GitHub repo and clone it
08:25
Pull from remote
02:17
Phần 3: Inside Git
15:57
Git GUI and gitk
07:33
Inside .git folder
08:24
Phần 4: Undoing changes
33:19
Undoing changes
12:57
Git reset
06:57
Git revert
09:04
File .gitignore
04:21
Phần 5: Branches and merges
27:44
Branching and merge
13:08
Conflict resolving
09:30
Git rebase
03:07
Cherry-pick
01:59
Phần 6: Advanced
33:25
Git tags
04:30
Remotes
05:59
Stashing
06:33
Branching strategies (workflows)
11:20
And one more
05:03

Mô tả

Yêu cầu

  • Basic computer proficiency
  • Admin rights for software installation

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 18
Học viên 3,998
Học viên đông đảo
Khóa học 3

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo