Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
29 Học viên
6 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • How to Format the Content of Your Book Into a Ready to Use Course
  • How to Make Your Content More Appealing to the Audience
  • How to Make Your Course Into Various Formats to Interact With Different People

Chương trình giảng dạy

1giờ
Phần 1: How to Create an Online Course From a Book
1:00:02
How to create your online course
14:45
The sales letter for your course
07:15
Teaching your course
07:43
Marketing your course
08:53
Back end offers and a recap
07:56

Mô tả

Yêu cầu

  • You Should Have a Written Book Or Be in the Process of Writing One
  • You Should Be Willing to Pass On Your Knowledge to Other People
  • You Should Be Open to Share Your Content With a Diverse Audience

Về Giảng viên đào tạo

Alun Hill

International Business Journalist
Đánh giá 304
Học viên 153,478
Học viên đông đảo
Khóa học 15

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo