Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
2 Học viên
15 Các bài học
Trung cấp

Bạn sẽ học gì?

  • How to design a shirt
  • How to work with different design tools
  • How to add tools in Photoshop

Chương trình giảng dạy

2giờ 23phút
Phần 1: Intro
00:40
Phần 2: Tools
22:18
How to download shapes and add them to the designs
07:38
How to edit the text
04:22
How to work with the Pen tool
07:32
Phần 3: T-shirt design 1
07:35
Phần 4: T-shirt design 2
15:30
T-shirt design 2
15:30
Phần 5: T-shirt design 3
05:54
T-shirt design 3
05:54
Phần 6: T-shirt design 4
12:52
T-shirt design 4
12:52
Phần 7: T-shirt design 5
13:30
T-shirt design 5
13:30
Phần 8: T-shirt design 6
15:40
T-shirt design 6
15:40
Phần 9: T-shirt design 7
06:06
T-shirt design 7
06:06
Phần 10: T-shirt design 8
14:27
T-shirt design 8
14:27
Phần 11: T-shirt design 9
15:27
T-shirt design 9
15:27
Phần 12: T-shirt design 10
13:54
T-shirt design 10
13:54

Mô tả

Yêu cầu

  • Computer or laptop
  • Adobe Photoshop CC

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 2
Học viên 43
Khóa học 3

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo