Đang xem
5 Học viên
11 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • How to invest in ICOs
  • How to recognize smart contract-based ICOs
  • How to identify ICOs that are worth your investment
  • How to minimize the loss and maximize the profit

Chương trình giảng dạy

1giờ
Phần 2: Some Technical Term - You Need To Know
02:30
Phần 3: Top Criteria to identify the Best ICOs in 2019!
16:40
Phần 4: Best ICOs of 2018 - Where to Invest
19:46
Top 5 Types Of ICO
07:54
Our #1 ICO Recommendation 2018 - Check Where I invest in 2018!
11:52
Phần 5: Steps to take part in an ICO - Step by Step
12:24
How to Take Part in an ICO
01:52
Create Your Coinbase Account to Buy BitCoin
04:20
Create My Ether Wallet Account
06:12

Mô tả

Yêu cầu

  • General understanding of cryptocurrencies
  • Interest in investing options

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 16
Học viên 1,635
Học viên đông đảo
Khóa học 0

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo