Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
4 Học viên
17 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • What the basic game design principles are
  • How to use the Unity 3D Game Engine
  • How to make a 2D game in Unity
  • How to create a fully-fledged digital version of Rush Hour
  • How to make custom levels and navigate the editor

Chương trình giảng dạy

1giờ 59phút
Phần 2: Setup
25:28
Installing Visual Studio & Unity
04:34
Unity Layout Basics
06:29
Visual Studio Layout & Tips
05:57
Importing Assets & Textures
08:28
Phần 3: Game Creation
1:24:02
Creating A Basic Level Outline
06:55
Ship Up & Down Movement
12:15
Fixing Ship Up & Down Movement
05:18
Ship Left & Right Movement
05:04
Level Creation
10:37
Level Progression
05:08
Start Level UI
06:24
Making A Main Menu
08:40
Adding Game Music
10:01
Building Your Game
02:45

Mô tả

Yêu cầu

  • Unity 3D game engine (free to download)
  • Microsoft Visual Studio (free to download)
  • Basic mathematics skills
  • An interest and enthusiasm for learning

Về Giảng viên đào tạo

95% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 1
Học viên 20
Khóa học 2

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo