Đang xem
1 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

24

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Xây dựng hiểu biết về các khái niệm ngôn ngữ lập trình chính
  • Học các nguyên tắc của biến, vòng lặp và câu lệnh
  • Thực hành với các lỗi phổ biến, làm việc với các tệp và lớp
  • Xây dựng chương trình Python của riêng mình ngay từ đầu

Mô tả

Yêu cầu

  • Máy tính có hệ điều hành PC, Mac hoặc Linux
  • Không cần kinh nghiệm lập trình

Chương trình giảng dạy

Phần 2: 02. Biến, vòng lặp và câu lệnh 36:58
Phần 3: 03. Hàm và biến Global và Local 28:22
Phần 4: 04. Hiểu về phát hiện lỗi 11:36
Phần 5: 05. Làm việc với các tệp và lớp 15:52
Phần 6: 06. Python trung cấp 51:38
Phần 7: 07. Dự án cuối cùng 26:16

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 24
Học viên 2,045
Học viên đông đảo
Khóa học 8

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo