Đang xem
2 Học viên

16 Các bài học

Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách chuẩn bị môi trường dev, để cài đặt và cấu hình Framework 7 để bạn có thể sử dụng nó để phát triển web
  • Thực hành phát triển ứng dụng di động lai hoặc ứng dụng web cho thiết bị có hệ điều hành iOS hoặc Android
  • Khám phá cách thiết lập các chức năng ứng dụng khác nhau và bố cục khác nhau bằng cách sử dụng Framework 7

Chương trình giảng dạy

2giờ 4phút
Phần 2: Bố cục trong Framework 7
19:51
Ví dụ về bố cục
07:46
Bố cục thông qua và bố cục hỗn hợp
05:23
Phần 3: Bố cục thanh tìm kiếm
24:05
Bố cục thanh tìm kiếm
05:55
Bố cục thanh tìm kiếm (Tiếp theo)
09:02
Accordion Framework
09:08
Phần 4: Thanh tiến trình
14:18
Thanh tiến trình trong Framework 7
08:20
Ví dụ về Thanh tiến trình trong Framework 7
05:58
Phần 5: Chips và nội dung thẻ
24:10
Chips trong Framework 7
08:37
Chips trong Framework 7 Tiếp theo
07:44
Thẻ và ví dụ trong Framework 7
07:49
Phần 6: Swipper và Tổng quan dự án
29:08
Thanh trượt Swipper Slider trong Framework 7
10:03
Phần tử biểu mẫu trong Framework 7
12:03
Tổng quan dự án trong Framework
07:02

Mô tả

Yêu cầu

  • Hiểu biết cơ bản về lập trình HTML và JavaScript

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 9
Học viên 898
Khóa học 5

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo