Đang xem
1 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

41

Trình độ kỹ năng

Trung cấp

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách viết mã bằng Java
  • Java làm những gì
  • Cách xây dựng các phần tử phía máy chủ với Java

Mô tả

Yêu cầu

  • Mac hoặc PC
  • Bộ công cụ phát triển phần mềm Java miễn phí từ Oracle
  • Ý chí học lập trình

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Học lập trình Java 24:20
Phần 2: Input và Output 48:53
Phần 3: Hiểu về biến 44:50
Phần 4: Điều kiện và Vòng lặp 49:56
Phần 5: Dữ liệu, dữ liệu ở mọi nơi 51:25
Phần 6: Kết hợp tất cả lại với nhau: Lập trình hướng đối tượng 48:16

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 1
Học viên 344
Khóa học 47

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo