Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
1 Học viên
26 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Bạn sẽ thực hành với các biến và loại dữ liệu
  • Bạn sẽ nghiên cứu về mảng và đối tượng cơ bản
  • Xây dựng sự hiểu biết về toán tử và điều kiện
  • Bạn sẽ học về các vòng lặp và các hàm

Chương trình giảng dạy

1giờ 14phút
Phần 1: Bắt đầu với lập trình Javascript
1:14:28
Khai báo nhiều biến
03:20
Let và const
02:25
Viết lên bảng trình duyệt
02:13
Viết trên hộp hội thoại
01:32
Tổng quan về kiểu dữ liệu
00:54
Dữ liệu chuỗi
03:02
Dữ liệu số
04:21
Dữ liệu Boolean
02:46
Dữ liệu không xác định
01:11
Dữ liệu không ra giá trị (null)
01:46
Dữ liệu đối tượng
03:06
Dữ liệu mảng
04:09
Dữ liệu hàm
02:29
Loại
03:13
Toán tử số học
01:55
Toán tử gán
02:28
Toán tử chuỗi
02:15
Tăng và giảm
01:13
Toán tử logic
01:29
So sánh
01:42
Câu lệnh điều kiện
09:00
Chuyển đổi
03:00
Vòng lặp
04:20
Hàm
04:09

Mô tả

Yêu cầu

  • Không cần kinh nghiệm về lập trình trước đó
  • Khả năng sử dụng trình soạn thảo văn bản và bảng điều khiển trình duyệt

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 11
Học viên 407
Khóa học 5

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo