Đang xem
2 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Bạn sẽ thực hành với các biến và loại dữ liệu Bạn sẽ nghiên cứu về mảng và đối tượng cơ bản Xây dựng sự hiểu biết về toán tử và điều kiện Bạn sẽ học về các vòng lặp và các hàm

Yêu cầu

  • Không cần kinh nghiệm về lập trình trước đó Khả năng sử dụng trình soạn thảo văn bản và bảng điều khiển trình duyệt
  • NFT Certificate
  • 26 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 5.0 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ 14phút of content

Phần 1: Bắt đầu với lập trình Javascript
1:14:28
Khai báo nhiều biến
03:20
Let và const
02:25
Viết lên bảng trình duyệt
02:13
Viết trên hộp hội thoại
01:32
Tổng quan về kiểu dữ liệu
00:54
Dữ liệu chuỗi
03:02
Dữ liệu số
04:21
Dữ liệu Boolean
02:46
Dữ liệu không xác định
01:11
Dữ liệu không ra giá trị (null)
01:46
Dữ liệu đối tượng
03:06
Dữ liệu mảng
04:09
Dữ liệu hàm
02:29
Loại
03:13
Toán tử số học
01:55
Toán tử gán
02:28
Toán tử chuỗi
02:15
Tăng và giảm
01:13
Toán tử logic
01:29
So sánh
01:42
Câu lệnh điều kiện
09:00
Chuyển đổi
03:00
Vòng lặp
04:20
Hàm
04:09

Về Giảng viên đào tạo

98.2% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
See All Instructor Courses

Xem khóa học