Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
2 Học viên
61 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Phát triển sự hiểu biết thấu đáo về kinh tế
  • Hiểu lý thuyết trò chơi
  • Tìm hiểu các chiến lược quyết định giá
  • Hiểu khái niệm về cung và cầu
  • Tìm hiểu về độc quyền và độc quyền thiểu số

Chương trình giảng dạy

3giờ 32phút
Phần 3: Khám phá các lựa chọn của người tiêu dùng
19:48
Hành vi con người sử dụng một mô hình lựa chọn
02:54
Theo đuổi hạnh phúc cá nhân
03:25
Đánh giá các giới hạn
04:47
Lợi ích cận biên
03:27
Sự vi phạm và Các hạn chế của mô hình lựa chọn kinh tế
05:15
Phần 4: Sản xuất - Đúng sản phẩm đúng cách
09:29
Cái gì có thể sản xuất
04:26
Quyết định sản xuất cái gì
05:03
Phần 5: Kinh tế vi mô - Cung và Cầu làm mọi thứ dễ dàng
23:06
Nhu cầu phân tích cấu trúc
06:30
Sắp xếp nguồn cung
06:22
Mang Cung và Cầu với nhau
05:41
Kiểm soát giá
04:33
Phần 6: Tối đa hóa người tiêu dùng
10:27
Nhận được sự hạnh phúc nhất xứng đáng cho đồng tiền bạn bỏ ra
01:49
Lựa chọn theo thứ hạng
01:33
Nhận ít hơn từ nhiều hơn
02:16
Lựa chọn giữa các tùy chọn
02:01
Đường cầu và lợi nhuận giảm dần
02:48
Phần 7: Công ty tối đa hóa lợi nhuận
12:48
Mục tiêu của công ty: Tối đa hóa lợi nhuận
00:52
Đối mặt với sự cạnh tranh
03:50
Phân tích cấu trúc chi phí doanh nghiệp
03:44
So sánh doanh thu cận biên với chi phí cận biên
02:43
Khi không sản xuất gì là tốt nhất
01:39
Phần 8: Thị trường tự do và cạnh tranh
08:26
Thị trường tự do cạnh tranh
02:30
Khi thị trường mất tự do
03:03
Cạnh tranh hoàn hảo
02:53
Phần 9: Độc quyền
08:03
Đánh giá độc quyền tối đa hóa lợi nhuận
03:28
Ví dụ về độc quyền tốt
03:34
Điều tiết độc quyền
01:01
Phần 10: Cạnh tranh độc quyền và độc quyền thiểu số
12:43
Độc quyền thiểu số
02:49
Động cơ để gian lận
06:30
Điều tiết độc quyền thiểu số
01:15
Cạnh tranh mang tính độc quyền
02:09
Phần 11: Kinh tế vi mô: Những cái đúng và sai về quyền sở hữu
09:13
Cho phép thị trường đạt được kết quả tối ưu xã hội
00:46
Đánh giá tác nhân ngoại quan
04:39
Bi kịch của sự phổ biến
03:48
Phần 12: Thất bại thị trường - Thông tin bất cân xứng
12:34
Đối mặt với thông tin bất cân xứng
07:24
Cung cấp hàng hóa công
05:10
Phần 13: Lấy nhịp đập sức khỏe Kinh tế và Tài chính
23:00
Xác định sức khỏe của kinh tế và tài chính
00:29
Ghi chú về giới hạn bảo hiểm sức khỏe
08:27
So sánh Việc chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu
04:25
Nhu cầu tăng cao
04:27
Điều tra bí mật của Singapore
05:12
Phần 14: Đo lường kinh tế vĩ mô
06:42
Tổng sản phẩm quốc nội
02:24
Công thức PIB
04:18
Phần 15: Lạm phát
10:34
Khi dư thừa cầu là một điều xấu
04:32
Đo lường lạm phát
06:02
Phần 16: Tại sao xảy ra suy thoái
15:36
Chu kỳ kinh doanh
02:06
Phấn đấu cho một công việc toàn thời gian
03:02
Điều chỉnh giá
02:32
Tiếp cận suy thoái kinh tế
04:07
Đạt đến trạng thái cân bằng
03:49
Phần 17: Khủng hoảng tài chính
08:50
Hiểu về bong bóng nợ phát triển
03:21
Sự tan vỡ nền kinh tế bong bóng
03:22
Hướng tới sự phục hồi
02:07
Phần 18: Kết luận khóa học
09:03
Đóng góp quan trọng
07:10
Kết thúc khóa học
01:53

Mô tả

Yêu cầu

  • Không có yêu cầu kiến thức

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 1
Học viên 33
Khóa học 23

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo