Đang xem
3 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

61

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Phát triển sự hiểu biết thấu đáo về kinh tế
  • Hiểu lý thuyết trò chơi
  • Tìm hiểu các chiến lược quyết định giá
  • Hiểu khái niệm về cung và cầu
  • Tìm hiểu về độc quyền và độc quyền thiểu số

Mô tả

Yêu cầu

  • Không có yêu cầu kiến thức

Chương trình giảng dạy

Phần 3: Khám phá các lựa chọn của người tiêu dùng 19:48
Phần 4: Sản xuất - Đúng sản phẩm đúng cách 09:29
Phần 5: Kinh tế vi mô - Cung và Cầu làm mọi thứ dễ dàng 23:06
Phần 6: Tối đa hóa người tiêu dùng 10:27
Phần 7: Công ty tối đa hóa lợi nhuận 12:48
Phần 8: Thị trường tự do và cạnh tranh 08:26
Phần 9: Độc quyền 08:03
Phần 10: Cạnh tranh độc quyền và độc quyền thiểu số 12:43
Phần 11: Kinh tế vi mô: Những cái đúng và sai về quyền sở hữu 09:13
Phần 12: Thất bại thị trường - Thông tin bất cân xứng 12:34
Phần 13: Lấy nhịp đập sức khỏe Kinh tế và Tài chính 23:00
Phần 14: Đo lường kinh tế vĩ mô 06:42
Phần 15: Lạm phát 10:34
Phần 16: Tại sao xảy ra suy thoái 15:36
Phần 17: Khủng hoảng tài chính 08:50
Phần 18: Kết luận khóa học 09:03

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 1
Học viên 48
Khóa học 45

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo