Đang xem
3 Học viên
19 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách xây dựng một trò chơi giống như Flappy Birds Tìm hiểu để tạo một vòng lặp trò chơi Tìm hiểu và hiểu khung cơ bản cho các trò chơi Hoàn thiện kỹ năng của bạn với Java

Chương trình giảng dạy

3giờ 12phút
Phần 1: Giới thiệu
02:33
Phần 3: Tạo Framework
55:29
Tạo lớp GameView
07:04
Tạo lớp GameThread
10:35
Tạo lớp BackgroundImage
05:19
Tiếp tục xây dựng Game Engine
04:27
Hoàn thành Framework
23:13
Phần 4: Vẽ Bird và Tubes
1:06:43
Vẽ con chim, áp dụng Trọng lực và tương tác qua Touch
27:28
Vẽ Tubes
31:29
Thay đổi Tubes ngẫu nhiên
07:46
Phần 5: Thêm những điều thú vị
22:58
Hệ thống tính điểm
07:12
Phát hiện va chạm
04:46
Thêm hiệu ứng âm thanh
11:00
Phần 6: Kết thúc trò chơi
26:27
Thiết kế màn hình Trò chơi kết thúc(GameOver)
08:33
Đó là GameOver
17:54
Phần 7: Tóm lược khóa học
01:15
Chào tạm biệt
01:15

Mô tả

Yêu cầu

  • Đã cài đặt Android Studio Kiến thức cơ bản về lập trình

Về Giảng viên đào tạo

100% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 0
Học viên 11
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo