Đang xem
5 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

19

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách xây dựng một trò chơi giống như Flappy Birds
  • Tìm hiểu để tạo một vòng lặp trò chơi
  • Tìm hiểu và hiểu khung cơ bản cho các trò chơi
  • Hoàn thiện kỹ năng của bạn với Java

Mô tả

Yêu cầu

  • Đã cài đặt Android Studio
  • Kiến thức cơ bản về lập trình

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Giới thiệu 02:33
Phần 2: Bắt đầu 16:47
Phần 4: Vẽ Bird và Tubes 1:06:43
Phần 5: Thêm những điều thú vị 22:58
Phần 6: Kết thúc trò chơi 26:27
Phần 7: Tóm lược khóa học 01:15

Về Giảng viên đào tạo

5.0
100% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 0
Học viên 6
Khóa học 5

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo