Đang xem
286 Học viên
9 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Basics of Solidity language Create Ethereum Smart Contracts Develop decentralized blockchain applications

Mô tả

Yêu cầu

  • Internet Connection Windows, MAC or Linux

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 923
Học viên 357,558
Học viên đông đảo
Khóa học 0

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo