Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
186 Học viên
9 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Basics of Solidity language Create Ethereum Smart Contracts Develop decentralized blockchain applications

Mô tả

Yêu cầu

  • Internet Connection Windows, MAC or Linux

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 686
Học viên 273,193
Học viên đông đảo
Khóa học 12

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo