Đang xem
1 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

39

Trình độ kỹ năng

Trung cấp

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách viết mã bằng Python
  • Cách tạo cấu trúc dữ liệu Python
  • Làm thế nào bảo vệ dữ liệu của bạn!

Mô tả

Yêu cầu

  • Windows PC, Mac OS, hoặc Linux
  • PyCharm Community phiên bản điều chỉnh 2017.2.3.

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Căn bản về ngôn ngữ lập trình Python 1:27:40
Phần 2: Danh sách Lists 1:10:07
Phần 3: Vòng lặp 1:55:31
Phần 4: Sets và Dictionaries 53:14
Phần 5: Input và Output 4:00:02
Phần 6: Lớp Class 2:46:30
Phần 7: Nhập liệu 1:34:34
Phần 8: Dự án Blackjack Game 2:28:54
Phần 9: Xử lý lỗi 23:36

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 1
Học viên 344
Khóa học 47

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo