Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
4 Học viên
16 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • How to stop procrastinating
  • How to reduce stress in your life
  • Effective techniques for beating procrastination

Chương trình giảng dạy

48phút
Phần 1: Introduction To This Course
03:54
Phần 2: The Dangerous Effects Of Procrastination
05:04
The Dangerous Effects Of Procrastination
04:44
Phần 3: Why Do We Procrastinate?
11:26
What You Will Learn In Section 2
00:14
Why Do We Procrastinate?
11:12
Phần 4: Different Techniques You Can Use To Crush Procrastination
23:52
What You Will Learn In Section 3
00:33
How To Journal To Stop Procrastination And Boost Your Productivity
04:44
Distractions And How To Stop Them
06:30
Lecture 3 Resources
Your Biggest Enemy - Fear
01:36
You Are Who You Surround Yourself With
01:58
An Amazing Trick To Block Distracting And Negative Thoughts.
02:59
Breaks And Vacations
05:32
Phần 5: Summary And The End
04:08
What You Will Learn In Section 4
00:22
Summary And The End
03:46

Mô tả

Yêu cầu

  • No prior knowledge necessary

Về Giảng viên đào tạo

98% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 0
Học viên 198
Khóa học 3

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo