Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
18 Học viên
25 Các bài học
Trung cấp

Bạn sẽ học gì?

  • What a pointer is and how it is adjusted in the computer memory
  • Main principles of pointers such as single, double, triple, NULL, and generic pointers
  • How type mismatch occurs
  • Arithmetic operations on pointers
  • Dynamic memory allocation

Chương trình giảng dạy

4giờ 10phút
Phần 1: Introduction and Overview
10:56
Phần 2: Download All the Codes and Study Materials - Don't Skip
00:06
Download All the Codes and Study Materials - Don't Skip
Phần 3: Single, Double and Triple Pointer
11:00
Double and Triple Pointer
08:34
Phần 4: LValue and RValue
02:32
LValue and RValue
02:32
Phần 5: Type Mismatch
06:19
The Side effects of Type Mismatch
06:19
Phần 6: Arithmetic Operation on Pointer
10:27
The Arithmetic Operation on Pointer
10:27
Phần 7: Pre and Post Increment Pointer
11:53
Pre and Post Increment Pointer
06:32
Pre and Post increment Practical
05:21
Phần 8: Generic Pointers
17:23
Generic Pointers
17:23
Phần 9: Segments and Segmentation Faults
12:47
Introduction to Segments and Segmentation Faults
12:47
Phần 10: NULL pointer
22:34
Significance of NULL pointer and its Usage
13:00
Null Pointer Significance Practical
09:34
Phần 11: Pointers with Const keyword
24:41
Pointers with Const keyword
10:53
Pointers with Const keyword - Practical
13:48
Phần 12: Dynamic Memory Allocation
1:59:38
Introduction to Dynamic Memory Allocation
14:43
How Heap is used for Dynamic Memory Allocations
13:53
malloc - dynamic memory allocation function
09:27
malloc practical & Valgrind Memory Leak checker
24:28
calloc - dynamic memory allocation function
08:06
realloc - dynamic memory reallocation function
20:41
realloc practical
16:37
Memory Leaks and Dangling Reference
11:43

Mô tả

Yêu cầu

  • You should know the basics of C programming
  • You should have a code editor or an IDE

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 15
Học viên 1,595
Học viên đông đảo
Khóa học 4

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo