Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
3 Học viên
25 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Programming fundamentals that can be applied across many different languages
  • How to use Python
  • How to think critically and solve problems arithmetically
  • How to use tools: IDE's such as Pycharm and Repl.it

Chương trình giảng dạy

2giờ 45phút
Phần 1: Introduction
13:05
Why Python?
03:43
Installing Python & Pycharm
07:57
Phần 2: Python Introduction
1:45:46
Problem #1
06:24
Lists
11:14
Condition Statements
11:10
Problem #2
04:26
Problem #3
03:10
Mathematical Operators
08:50
String Formatting
06:24
Problem #4
04:00
String Operations
10:38
Problem #5
06:36
Loops
10:29
Problem #6
05:00
Problem #7
04:49
Phần 3: Intermediate Python
46:33
Functions
09:42
Problem #8
04:34
Classes
12:47
Problem #9
08:18
Dictionaries
06:25
Final Problem
Problem #10
04:10
Phần 4: Web Development
New lecture

Mô tả

Yêu cầu

  • Basic mathematical skills
  • Code editor or an IDE

Về Giảng viên đào tạo

95% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 1
Học viên 20
Khóa học 2

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo