Đang xem
98 Học viên
13 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Thorough baseline knowledge of blockchain technology

Chương trình giảng dạy

3giờ 37phút
Phần 2: The Digital Crypto Economy
10:49
Phần 3: The History of the Blockchain
28:08
Phần 4: The Tech Behind the Blockchain
38:18
Phần 5: Smart Contracts and Chaincodes
13:49
Smart contracts, chaincodes, etc.
13:49
Phần 6: Crypto Wallets
04:06
Wallets, explorers and other
04:06
Phần 7: The Blockchain Technology Cycle
25:45
The blockchain technology cycle 2021
25:45
Phần 8: The Mass Adoption of Crypto
17:23
Key adoption drivers
17:23
Phần 9: The Current Challenges of Crypto
06:09
Still existing challenges of crypto
06:09
Phần 10: Final Takeaways
24:03
Final thoughts
24:03
Phần 11: Exciting Upcoming Blockchain Projects
44:41
Whats next
44:41

Mô tả

Yêu cầu

  • None

Về Giảng viên đào tạo

92.2% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 6
Học viên 909
Khóa học 0

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
4.5 trên 5
trustpilot logo 1 trustpilot logo