Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
144 Học viên
17 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • More About Mobile App Flipping and Game Reskinning Tips on Tricks on How to Make Game Graphics Quickly Without Being an Artist

Chương trình giảng dạy

2giờ 10phút
Phần 2: Hands-On Demonstration
1:47:45
Demo 1min_B
01:03
Icons and launch images
12:16
Level final win
05:02
Level main 2 items
15:22
Level main background 1
10:34
Level main background 1B
10:34
Level main background 1C
10:32
Level main background 2
08:17
Level objectives
11:04
Level select 1 illustrator
11:00
Level select 2 photoshop
12:01
Phần 3: Where to Go From Here
01:45
What is next?
01:45

Mô tả

Yêu cầu

  • Interest in Mobile Games and Apps

Về Giảng viên đào tạo

Yohann Taieb

Apps/Games Developer
Đánh giá 324
Học viên 160,584
Học viên đông đảo
Khóa học 13