Mỗi tổ chức có sứ mệnh riêng. Bằng cách liên kết sứ mệnh của tổ chức bạn với tiêu chí lựa chọn ứng viên chúng tôi sẽ giúp bạn phân bổ tài trợ cho những người tổ chức của bạn đang hướng tới.
Hãy nói cho chúng tôi tất cả về sứ mệnh của bạn, gửi mẫu yêu cầu và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

Tham gia tổ chức

Civitta
Hostinger
BitDegree
Startup Societies Foundation