Danh sách học tập của tôi: Sắp có!
Danh sách học tập của tôi: Sắp có!

Tìm hiểu bằng các ví dụ thực tế: Chọn, Theo dõi & Tìm hiểu bất kỳ loại tiền điện tử nào với tính năng Learnlist độc đáo!

Thông báo cho tôi!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!
Danh mục đầu tư: Sắp ra mắt!

Cài đặt ví của bạn và nhận thông tin chi tiết hữu ích được hỗ trợ bởi dữ liệu. Dễ dàng học cách sử dụng nó để nhận phần thưởng cao nhất!

Thông báo cho tôi!
Chart loader
Đang tải...
Tên tài sản NFT Bộ sưu tập NFT Giá trị Ngày bán Từ Đến
CryptoPunk #4680
CryptoPunks
174 ETH
~$315,576
2 sizhun 'zo
Mae 22, 2023
0x12d4e572cf6b44196c... 0xcb1096e77d6eab734f...
CryptoPunk #6106
CryptoPunks
167.5 ETH
~$303,787
1 sizhun 'zo
Mae 24, 2023
0xfadd516f38cb3a2d2a... 0xe0cc6ab3c0b5c12c53...
CryptoPunk #6106
CryptoPunks
167.5 ETH
~$303,787
1 sizhun 'zo
Mae 26, 2023
0xe0cc6ab3c0b5c12c53... 0xc88345ba0b66d140b8...
Autoglyph #376
Autoglyphs
155 ETH
~$281,117
2 sizhun 'zo
Mae 20, 2023
0x2707b8785885be4bf5... 0x7fe920d2366960abc3...
CryptoPunk #3990
CryptoPunks
155 ETH
~$281,117
2 sizhun 'zo
Mae 20, 2023
0x432102fbbf6f79993e... 0x42c3c3bf1ab8edffeb...
CryptoPunk #1630
CryptoPunks
109 ETH
~$197,689
3 sizhun 'zo
Mae 09, 2023
0xc46db2d89327d4c41e... 0x6414258ee299b740c1...
CryptoPunk #8188
CryptoPunks
97.5 ETH
~$176,831
3 sizhun 'zo
Mae 12, 2023
0xc6ae2df7818f006f4e... 0x000000000000000000...
CryptoPunk #1741
CryptoPunks
85 ETH
~$154,161
3 devezh 'zo
Eve 02, 2023
0x0232d1083e970f0c78... 0xf411c2e823a8d29dc8...
CryptoPunk #9926
CryptoPunks
85 ETH
~$154,161
4 eur 'zo
Eve 05, 2023
0x1da5331994e781ab0e... 0x000000000000000000...
CryptoPunk #1232
CryptoPunks
84 ETH
~$152,347
3 sizhun 'zo
Mae 12, 2023
0x5889d469dbc40a3ca7... 0xd2334dffcbe3c02738...
CryptoPunk #7557
CryptoPunks
83 ETH
~$150,533
2 sizhun 'zo
Mae 20, 2023
0x0232d1083e970f0c78... 0xbf45c33ec9cc59c0de...
CryptoPunk #7209
CryptoPunks
80 ETH
~$145,093
1 sizhun 'zo
Mae 29, 2023
0xd082239e2592dd3ae1... 0x1e593f141c90f8638e...
CryptoPunk #4624
CryptoPunks
80 ETH
~$145,093
3 devezh 'zo
Eve 02, 2023
0x783ca9833d58a6b39e... 0xf411c2e823a8d29dc8...
CryptoPunk #6697
CryptoPunks
80 ETH
~$145,093
1 sizhun 'zo
Mae 23, 2023
0xf69d00d6b7379fa5db... 0x000000000000000000...
CryptoPunk #3841
CryptoPunks
79 ETH
~$143,279
3 devezh 'zo
Eve 02, 2023
0x0232d1083e970f0c78... 0x74e2560995ba0b3e27...
CryptoPunk #2978
CryptoPunks
76 ETH
~$137,838
3 sizhun 'zo
Mae 12, 2023
0x8bdf6b52959581c0a8... 0x000000000000000000...
CryptoPunk #7400
CryptoPunks
75.75 ETH
~$137,384
4 sizhun 'zo
Mae 07, 2023
0x0232d1083e970f0c78... 0x9e36299b9ee3695e86...
CryptoPunk #9491
CryptoPunks
75.45 ETH
~$136,840
4 sizhun 'zo
Mae 08, 2023
0x5c59aa7ffbb46104e1... 0xe4bb5b561d23313c89...
CryptoPunk #6051
CryptoPunks
75 ETH
~$136,024
3 sizhun 'zo
Mae 09, 2023
0xfe2f279d3679bac2d0... 0x89cbb15c7ab08a3932...
CryptoPunk #8849
CryptoPunks
75 ETH
~$136,024
2 zevezh 'zo
Eve 03, 2023
0x584cdfdeed39622ef1... 0xc0f4beccd2b070523d...
CryptoPunk #1287
CryptoPunks
75 ETH
~$136,024
9 eur 'zo
Eve 05, 2023
0x6dbdc8bd19ca826d6b... 0x1919db36ca2fa2e15f...
CryptoPunk #8187
CryptoPunks
72.949 ETH
~$132,304
8 eur 'zo
Eve 05, 2023
0x6ec30fd91a504aad94... 0x59d4fd60a25054bbd6...
CryptoPunk #2650
CryptoPunks
70 ETH
~$126,956
4 sizhun 'zo
Mae 07, 2023
0x0a68c97fc10e77ebe0... 0x90be4e1da4bb2f4645...
CryptoPunk #5969
CryptoPunks
70 ETH
~$126,956
3 sizhun 'zo
Mae 10, 2023
0x16d7821ba26a8bcd22... 0x0e1badee349da4b8d9...
CryptoPunk #1663
CryptoPunks
69.69 ETH
~$126,394
3 devezh 'zo
Eve 02, 2023
0x9580a1de630c1c92b6... 0x95c9ee5c9dbfc18774...
CryptoPunk #5661
CryptoPunks
69.5 ETH
~$126,049
2 sizhun 'zo
Mae 16, 2023
0x963a7ee7a2bb9e257e... 0x000000000000000000...
CryptoPunk #1112
CryptoPunks
69.49 ETH
~$126,031
3 sizhun 'zo
Mae 09, 2023
0xbbaec56b725a0b9501... 0x74e2560995ba0b3e27...
CryptoPunk #2300
CryptoPunks
69 ETH
~$125,142
4 sizhun 'zo
Mae 09, 2023
0x0232d1083e970f0c78... 0x200d2620eeaad4cd52...
CryptoPunk #2769
CryptoPunks
67.95 ETH
~$123,238
1 sizhun 'zo
Mae 29, 2023
0xd082239e2592dd3ae1... 0x5fc3afaeef0ff1149c...
CryptoPunk #6567
CryptoPunks
66 ETH
~$119,701
1 sizhun 'zo
Mae 23, 2023
0x8f174a77c0feb1c471... 0xf69d00d6b7379fa5db...
CryptoPunk #7770
CryptoPunks
65.99 ETH
~$119,683
2 sizhun 'zo
Mae 16, 2023
0x963a7ee7a2bb9e257e... 0x000000000000000000...
CryptoPunk #9026
CryptoPunks
65 ETH
~$117,888
3 sizhun 'zo
Mae 10, 2023
0x584cdfdeed39622ef1... 0xe83921d0c38899c806...
CryptoPunk #8019
CryptoPunks
63 ETH
~$114,260
3 sizhun 'zo
Mae 14, 2023
0xd49e4c9d355075c145... 0x3a94dfea7c3b9205e3...
CryptoPunk #9609
CryptoPunks
60.95 ETH
~$110,542
1 sizhun 'zo
Mae 26, 2023
0x04657e98fc090e5762... 0x2707b4537a1d78fda7...
CryptoPunk #2927
CryptoPunks
60 ETH
~$108,819
3 sizhun 'zo
Mae 14, 2023
0x2d3178af3dfbb67971... 0xfb232e1497cfd22d06...
CryptoPunk #7335
CryptoPunks
60 ETH
~$108,819
1 sizhun 'zo
Mae 30, 2023
0xc4cca7049fba013313... 0x1919db36ca2fa2e15f...
CryptoPunk #1462
CryptoPunks
60 ETH
~$108,819
5 devezh 'zo
Mae 31, 2023
0x9290745a459a476e5a... 0xc087195a816e1f247f...
CryptoPunk #1101
CryptoPunks
59.9 ETH
~$108,638
1 sizhun 'zo
Mae 24, 2023
0x04657e98fc090e5762... 0x1919db36ca2fa2e15f...
CryptoPunk #2381
CryptoPunks
59 ETH
~$107,006
2 sizhun 'zo
Mae 17, 2023
0x0232d1083e970f0c78... 0xefffdc05e7c5b305fb...
CryptoPunk #7513
CryptoPunks
59 ETH
~$107,006
3 devezh 'zo
Eve 02, 2023
0xe42abe865a7f83f866... 0xf411c2e823a8d29dc8...
CryptoPunk #8659
CryptoPunks
58 ETH
~$105,192
2 sizhun 'zo
Mae 21, 2023
0x95e233973efb139303... 0x51eac3daa1c34f5c28...
CryptoPunk #4000
CryptoPunks
57.5 ETH
~$104,285
2 sizhun 'zo
Mae 18, 2023
0xa6255feff27e3bb146... 0x6d7e93dc6d159bdac8...
CryptoPunk #8511
CryptoPunks
57 ETH
~$103,378
3 sizhun 'zo
Mae 12, 2023
0x95e233973efb139303... 0xe4bb5b561d23313c89...
CryptoPunk #4478
CryptoPunks
56.96 ETH
~$103,306
20 eur 'zo
Eve 05, 2023
0x6d7e93dc6d159bdac8... 0xafb523c4136ccdab20...
CryptoPunk #3091
CryptoPunks
56.35 ETH
~$102,200
3 sizhun 'zo
Mae 14, 2023
0x0232d1083e970f0c78... 0x81073b2ff68082687f...
W#4714
Wrapped Cryptopunks
56 ETH
~$101,565
3 sizhun 'zo
Mae 15, 2023
0x66c7a7348250f453a3... 0x1919db36ca2fa2e15f...
CryptoPunk #6658
CryptoPunks
55.69 ETH
~$101,003
1 sizhun 'zo
Mae 27, 2023
0x0232d1083e970f0c78... 0xbb88166a57960b36eb...
W#7505
Wrapped Cryptopunks
55.5 ETH
~$100,658
2 sizhun 'zo
Mae 17, 2023
0x0232d1083e970f0c78... 0x29469395eaf6f95920...
CryptoPunk #6447
CryptoPunks
55.44 ETH
~$100,549
1 sizhun 'zo
Mae 27, 2023
0x7b3c14d0c232c31281... 0xe0cc6ab3c0b5c12c53...
CryptoPunk #1398
CryptoPunks
55 ETH
~$99,751
3 sizhun 'zo
Mae 13, 2023
0x95e233973efb139303... 0x54c953be7c3d059652...

Hiển thị 1 - 50 Bỏ qua 7580

Hiển thị các hàng

Tổng giá trị tiền tệ của tài sản NFT đã bán tính bằng ETH & USD.

Ngày giao dịch NFT xảy ra.

Địa chỉ ví tiền điện tử của người bán NFT.

Địa chỉ ví tiền điện tử của người mua NFT.

Đợt giảm giá NFT hàng đầu

Xếp hạng tất cả Đợt giảm giá NFT hàng đầu trong 7 ngày qua theo Giá trị của lần giảm giá, rõ ràng rằng CryptoPunk #1741 NFT đứng đầu, với Giá trị bán hàng là 85 ETH (~$154,161), được thực hiện 3 devezh 'zo. Sau đó, ở vị trí thứ hai được thực hiện 3 devezh 'zo, có CryptoPunk #4624, với Giá trị bán hàng là 80 ETH (~$145,093). CryptoPunk #7209 NFT chiếm vị trí thứ ba, với Giá trị bán hàng là 80 ETH (~$145,093).

Nếu danh sách Đợt giảm giá NFT hàng đầu được xếp hạng theo Đợt giảm giá mọi thời điểm, thì rõ ràng rằng CryptoPunk #9998 có Giá trị bán hàng lớn nhất124,457 ETH (~$225,722,357), đã bán 1 bloaz 'zo. CryptoPunk #5822 ở vị trí thứ hai với 8,000 ETH (~$14,509,251) Giá trị bán hàng. Vị trí thứ ba thuộc về CryptoPunk #3100, theo dữ liệu mọi thời đại, đã được bán 2 vloaz 'zo cho 4,200 ETH (~$7,617,357).

Video & Tin tức mới nhất về tiền điện tử

Chúng tôi đang theo dõi tất cả đợt giảm giá NFT
Từ 206 Thị trường

Với sự trợ giúp của Crypto Tracker, bạn sẽ có thể nhận được thông báo theo thời gian thực về đợt giảm giá NFT có tác động nhất, cũng như theo dõi các chỉ số hiệu suất khác nhau của các NFT đã chọn của bạn. Sau đó, bạn có thể dẫn đầu và đưa ra quyết định thành công sớm!

206

Thị trường NFT

350

Các bộ sưu tập NFT

dApp Tracker

Câu hỏi thường gặp

Tại sao nên xem xét địa chỉ ví của người mua và người bán trên bảng xếp hạng doanh số NFT ở trên?

Kiểm tra cả địa chỉ ví của người mua và người bán, bạn sẽ có thể xem lịch sử giao dịch của họ. Điều này bao gồm cả NFT được đề cập và bất kỳ đợt giảm giá NFT nào khác mà các ví này có thể đã tham gia hoặc bộ sưu tập NFT mà họ có thể sở hữu.

Đợt giảm giá NFT thành công nhất trong 30 ngày qua là gì?

Đợt giảm giá NFT hàng đầu trong 30 ngày qua bao gồm CryptoPunk #9998 (được bán cho 124,457 ETH hoặc khoảng $225,722,357), CryptoPunk #5822 (được bán cho 8,000 ETH hoặc xung quanh $14,509,251) và CryptoPunk #3100 (được bán với 4,200 ETH hoặc xung quanh$7,617,357). Tất cả các đợt giảm giá NFT này đều được thực hiện trên OpenSea.

Làm cách nào tôi có thể sắp xếp các đợt giảm giá NFT khác nhau?

Công cụ Crypto Tracker sử dụng một vài số liệu khác nhau để giúp bạn sắp xếp tất cả các đợt giảm giá NFT khác nhau. Thành thật mà nói, bạn có thể xem và sắp xếp theo giá trị của đợt giảm giá, bộ sưu tập mà NFT thuộc về hoặc ngày diễn ra đợt giảm giá. Bạn cũng có thể kiểm tra địa chỉ ví của người bán và người mua.

Mục đích của việc theo dõi NFT là gì?

Công cụ Crypto Tracker cung cấp cho người dùng nhiều thông tin có giá trị về nhiều loại NFT trên thị trường. Bạn có thể chọn theo dõi những NFT hoạt động tốt nhất, một số bộ sưu tập token không thể thay thế hoàn toàn không xác định hoặc thậm chí cả NFT thị trường cụ thể. Thông tin này sau đó có thể được sử dụng để hỗ trợ bạn đưa ra một số quyết định thành công!

Làm thế nào tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về một NFT tôi quan tâm?

Nếu bạn bắt gặp bộ sưu tập NFT hoặc NFT mà bạn đã yêu thích, bạn có thể chỉ cần nhấp vào nó và bạn sẽ được chuyển đến trang hiển thị thêm thông tin về token đã chọn. Nếu đó là toàn bộ bộ sưu tập mà bạn quan tâm, bạn sẽ có thể đọc thêm về bộ sưu tập đó trên một trang chuyên dụng của BDG Crypto Tracker và sau đó truy cập bộ sưu tập thực tế, nếu bạn thích.

Giá của một NFT có xác định mức độ phổ biến của nó không?

Đó là một trong những yếu tố, nhưng chắc chắn không phải là yếu tố quyết định! Xem qua công cụ Crypto Tracker, bạn sẽ nhận thấy rằng có những số liệu quan trọng khác giúp xác định mức độ phổ biến của NFT hoặc bộ sưu tập NFT. Những thứ như số lượng người dùng, khối lượng và số lượng bán hàng chắc chắn là một số yếu tố quan trọng hơn cần xem xét!

Watch short courses, learn about trending crypto projects & get huge rewards!

Claim Your Rewards
Learnoverse Astra Learnoverse Astra
binance
×
Đã xác minh

$600 WELCOME BONUS

Earn Huge Exclusive Binance Learners Rewards
Xếp hạng