21
Layer 1
Certificate icon

2

2

11

Trophy icon
 21
Layer 1
7179 / 7880 XP
Tereshkova

Đã 1 năm kể từ khi bạn ra mắt với chúng tôi. Hãy tiếp tục và phát triển!

Strelka

Nỗ lực hết mình! Bạn đã đạt cấp độ 20, tiếp tục những gì bạn đang làm để đạt cấp độ Cao nhất.

Trang bị và Sẵn sàng

Xin chào mừng đến với chúng tôi! Bạn đã thiết lập tài khoản đầy đủ.Harsh Sharma is pursuing BTech Computer Science engineering. This course would directly impact his future career objectives. Harsh already has some Python basics and enjoyed learning it a lot. Though the language is simple compared to other popular languages, he says the resources to learn Python impact his learning experience a lot. Harsh feels ready to take his career to the next level and is currently looking for a new opportunity to improve and scholarship would be of a great help for that.

Khóa học lập trình Python: Học Python và trí tuệ nhân tạo nhờ nhận diện hình ảnh nhân tạo Python

John Bura 11 February, 2020

B TECH COMPUTER SCIENCE ENGINEERING - 

Gyan Ganga college of technology

- January, 2021