27
Layer 1
Certificate icon

7

7

31

Trophy icon
 27
Layer 1
21057 / 23870 XP
Tereshkova

Đã 1 năm kể từ khi bạn ra mắt với chúng tôi. Hãy tiếp tục và phát triển!

Geek của tuần

Thật ấn tượng! Bạn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ hàng ngày trong tuần này. Bạn đang đi đúng hướng đấy!

Strelka

Nỗ lực hết mình! Bạn đã đạt cấp độ 20, tiếp tục những gì bạn đang làm để đạt cấp độ Cao nhất.

Felicette

Đã bắt đầu thấy nóng dần rồi đúng không? Bạn đã đạt cấp độ 15 - có vẻ rất hứa hẹn đấy!

Trang bị và Sẵn sàng

Xin chào mừng đến với chúng tôi! Bạn đã thiết lập tài khoản đầy đủ....

Cách tạo game: Học cách sử dụng toán học trong lập trình game Unity

Yohann Taieb 28 March, 2020

Learn Basic Algebra Online: Algebra Lessons for Beginners

Math Fortress 26 March, 2020

Cách tạo blog kiếm tiền: Đảm bảo lợi nhuận nhanh chóng khi viết blog kiếm tiền nhờ Wordpress

Alun Hill 25 March, 2020

Cách để thông minh hơn? Khoa học đã chứng minh làm sao để thông minh hơn từ khóa học này

Alex Genadinik 25 March, 2020