14
Layer 1
Certificate icon

3

3

4

Trophy icon
 14
Layer 1
1987 / 2070 XP
Gagarin

2 năm với BitDegree - bạn nên có các kỹ năng để quay quanh Trái Đất rồi!

Tereshkova

Đã 1 năm kể từ khi bạn ra mắt với chúng tôi. Hãy tiếp tục và phát triển!

Trang bị và Sẵn sàng

Xin chào mừng đến với chúng tôi! Bạn đã thiết lập tài khoản đầy đủ....

Khóa học JavaScript: Học JavaScript qua video trong 1 giờ đồng hồ

John Bura 19 February, 2020

Học lập trình web qua khóa học tương tác: Học HTML, CSS & Phát triển web

BitDegree Foundation VSI © 19 February, 2020

Quy trình trải nghiệm người dùng UX: Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi để phát triển kinh doanh

Alex Genadinik 19 August, 2019