30
Layer 1
Certificate icon

23

23

69

Trophy icon
 30
Layer 1
37381 / 41370 XP
Armstrong

Bạn đã đi cùng chúng tôi 3 năm rồi đấy! Chẳng mấy chốc, bạn sẽ hạn cánh xuống Mặt Trăng

Gagarin

2 năm với BitDegree - bạn nên có các kỹ năng để quay quanh Trái Đất rồi!

Tereshkova

Đã 1 năm kể từ khi bạn ra mắt với chúng tôi. Hãy tiếp tục và phát triển!

Strelka

Nỗ lực hết mình! Bạn đã đạt cấp độ 20, tiếp tục những gì bạn đang làm để đạt cấp độ Cao nhất.

Felicette

Đã bắt đầu thấy nóng dần rồi đúng không? Bạn đã đạt cấp độ 15 - có vẻ rất hứa hẹn đấy!

Padawan

Nay bạn đã biết dư vị của 2 cấp độ Mastery nâng cao. Bạn có muốn có thêm không?

Trang bị và Sẵn sàng

Xin chào mừng đến với chúng tôi! Bạn đã thiết lập tài khoản đầy đủ.Pakistan, Amna's homeland is counted among the developing countries of the world and that is one of the reasons there aren't a lot of employment opportunities available. Amna would like to gain Graphic Designing skills so that she can freelance and start earning income.

Bootstrap 4 Quick Website Bootstrap Components 2020 Course

Laurence Svekis 20 September, 2021

Django Deployment on DigitalOcean Made Easy

Mahmoud Ahmed 06 February, 2021

Nginx + Apache: How to Setup a Server From Scratch Using VestaCP

Sagar Bansal LPT | CCISO | CISSO | CEI | CHFI | ECSA | CEH 29 May, 2020

Học Wordpress để làm Marketing: Tạo blog chuyên nghiệp qua các hướng dẫn sử dụng Wordpress cơ bản

Steve North 31 March, 2020