29
Layer 1
Certificate icon

16

16

50

Trophy icon
 29
Layer 1
31806 / 34450 XP
Armstrong

Bạn đã đi cùng chúng tôi 3 năm rồi đấy! Chẳng mấy chốc, bạn sẽ hạn cánh xuống Mặt Trăng

Gagarin

2 năm với BitDegree - bạn nên có các kỹ năng để quay quanh Trái Đất rồi!

Tereshkova

Đã 1 năm kể từ khi bạn ra mắt với chúng tôi. Hãy tiếp tục và phát triển!

Geek của tuần

Thật ấn tượng! Bạn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ hàng ngày trong tuần này. Bạn đang đi đúng hướng đấy!

Strelka

Nỗ lực hết mình! Bạn đã đạt cấp độ 20, tiếp tục những gì bạn đang làm để đạt cấp độ Cao nhất.

Felicette

Đã bắt đầu thấy nóng dần rồi đúng không? Bạn đã đạt cấp độ 15 - có vẻ rất hứa hẹn đấy!

Trang bị và Sẵn sàng

Xin chào mừng đến với chúng tôi! Bạn đã thiết lập tài khoản đầy đủ.I like to learn innovative technologies like blockchain, that's why I came here.

Bootstrap and PHP Blog Tutorial Step by Step

BitDegree Foundation VSI © 02 March, 2020

Học PHP để trở thành chuyên gia back-end: Video hướng dẫn lập trình PHP cập nhật nhất

LearnToProgram 28 February, 2020

Cách để thông minh hơn? Khoa học đã chứng minh làm sao để thông minh hơn từ khóa học này

Alex Genadinik 27 February, 2020

Dreamweaver Tutorial for Beginners: Introduction to Web Design

LearnToProgram 26 February, 2020