43
Layer 1
Certificate icon

138

138

616

Trophy icon
 43
Layer 1
434238 / 444286 XP
Armstrong

Bạn đã đi cùng chúng tôi 3 năm rồi đấy! Chẳng mấy chốc, bạn sẽ hạn cánh xuống Mặt Trăng

Gagarin

2 năm với BitDegree - bạn nên có các kỹ năng để quay quanh Trái Đất rồi!

Tereshkova

Đã 1 năm kể từ khi bạn ra mắt với chúng tôi. Hãy tiếp tục và phát triển!

Geek của tuần

Thật ấn tượng! Bạn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ hàng ngày trong tuần này. Bạn đang đi đúng hướng đấy!

Miss Baker

Thành công! Bạn đã đạt đến cấp độ Cao nhất. Để mọi người chạy sau hút khói.

Strelka

Nỗ lực hết mình! Bạn đã đạt cấp độ 20, tiếp tục những gì bạn đang làm để đạt cấp độ Cao nhất.

Felicette

Đã bắt đầu thấy nóng dần rồi đúng không? Bạn đã đạt cấp độ 15 - có vẻ rất hứa hẹn đấy!

Quest Master

Bạn vừa kiếm được chứng chỉ Master trong thế giới nhiệm vụ học tập!

Quest Graduate

Bạn là một Graduate trong thế giới nhiệm vụ học tập!

Jedi Master

Bạn đã chính thức HOÀN THÀNH 10 cấp độ Mastery đầy đủ.. Bạn đã kiếm được một khoản thu nhập! Hãy cân nhắc viết một bài hướng dẫn từ những gì bạn đã học.

Jedi Knight

Bạn đã hoàn thành 5 cấp độ Mastery đầy đủ! Tại sao lại không khoe thành tích này một chút trên các mạng xã hội?

Padawan

Nay bạn đã biết dư vị của 2 cấp độ Mastery nâng cao. Bạn có muốn có thêm không?

Trang bị và Sẵn sàng

Xin chào mừng đến với chúng tôi! Bạn đã thiết lập tài khoản đầy đủ.I enjoy back-end development, especially low-level languages. Nevertheless, I have found that learning the front-end has brought out more of my creative side.

How To Use EMAIL MARKETING For Business (Beginner to Advanced)

Scott D Clary 17 July, 2021

How To Use TIKTOK For Business (Beginner to Advanced)

Scott D Clary 10 July, 2021

Machine Learning Tutorial: Build Machine Learning Applications

Devslopes by Mark Price 28 June, 2021

How To Use CLUBHOUSE For Business (Beginner to Advanced)

Scott D Clary 24 June, 2021