43
Layer 1

126

126

598

43
Layer 1
420247 / 444286 XP
Gagarin

2 năm với BitDegree - bạn nên có các kỹ năng để quay quanh Trái Đất rồi!

Tereshkova

Đã 1 năm kể từ khi bạn ra mắt với chúng tôi. Hãy tiếp tục và phát triển!

Geek của tuần

Thật ấn tượng! Bạn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ hàng ngày trong tuần này. Bạn đang đi đúng hướng đấy!

Miss Baker

Thành công! Bạn đã đạt đến cấp độ Cao nhất. Để mọi người chạy sau hút khói.

Strelka

Nỗ lực hết mình! Bạn đã đạt cấp độ 20, tiếp tục những gì bạn đang làm để đạt cấp độ Cao nhất.

Felicette

Đã bắt đầu thấy nóng dần rồi đúng không? Bạn đã đạt cấp độ 15 - có vẻ rất hứa hẹn đấy!

Quest Master

Bạn vừa kiếm được chứng chỉ Master trong thế giới nhiệm vụ học tập!

Quest Graduate

Bạn là một Graduate trong thế giới nhiệm vụ học tập!

Jedi Master

Bạn đã chính thức HOÀN THÀNH 10 cấp độ Mastery đầy đủ.. Bạn đã kiếm được một khoản thu nhập! Hãy cân nhắc viết một bài hướng dẫn từ những gì bạn đã học.

Jedi Knight

Bạn đã hoàn thành 5 cấp độ Mastery đầy đủ! Tại sao lại không khoe thành tích này một chút trên các mạng xã hội?

Padawan

Nay bạn đã biết dư vị của 2 cấp độ Mastery nâng cao. Bạn có muốn có thêm không?

Trang bị và Sẵn sàng

Xin chào mừng đến với chúng tôi! Bạn đã thiết lập tài khoản đầy đủ.I enjoy back-end development, especially low-level languages. Nevertheless, I have found that learning the front-end has brought out more of my creative side.

126

Cisco CCNA Lab Options

Neil Anderson 27 February, 2021

A Practical Introduction to Cloud Computing

Neil Anderson 26 February, 2021

Introduction to SAN and NAS Storage

Neil Anderson 26 February, 2021

Học Python: Hướng dẫn toàn diện về cách tạo cấu trúc dữ liệu và Pandas Python

John Bura 24 February, 2021