24
Layer 1
Certificate icon

6

8

21

Trophy icon
 24
Layer 1
13319 / 13740 XP
Tereshkova

Đã 1 năm kể từ khi bạn ra mắt với chúng tôi. Hãy tiếp tục và phát triển!

Geek của tuần

Thật ấn tượng! Bạn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ hàng ngày trong tuần này. Bạn đang đi đúng hướng đấy!

Strelka

Nỗ lực hết mình! Bạn đã đạt cấp độ 20, tiếp tục những gì bạn đang làm để đạt cấp độ Cao nhất.

Felicette

Đã bắt đầu thấy nóng dần rồi đúng không? Bạn đã đạt cấp độ 15 - có vẻ rất hứa hẹn đấy!

Trang bị và Sẵn sàng

Xin chào mừng đến với chúng tôi! Bạn đã thiết lập tài khoản đầy đủ....

Học Wordpress để làm Marketing: Tạo blog chuyên nghiệp qua các hướng dẫn sử dụng Wordpress cơ bản

Steve North 26 April, 2020

Marketing Analytics Course: Learn Marketing Data Analysis Basics

Steve North 24 April, 2020

Hướng dẫn Python: Học Python với Dictionaries, Vòng lặp, List và nhiều thứ khác nữa

BitDegree Foundation VSI © 23 April, 2020

Learn Reputation Marketing and Power Up Your Business Instantly

Steve North 22 April, 2020