32
Layer 1
Certificate icon

25

25

89

Trophy icon
 32
Layer 1
58926 / 59650 XP
Gagarin

2 năm với BitDegree - bạn nên có các kỹ năng để quay quanh Trái Đất rồi!

Tereshkova

Đã 1 năm kể từ khi bạn ra mắt với chúng tôi. Hãy tiếp tục và phát triển!

Geek của tuần

Thật ấn tượng! Bạn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ hàng ngày trong tuần này. Bạn đang đi đúng hướng đấy!

Strelka

Nỗ lực hết mình! Bạn đã đạt cấp độ 20, tiếp tục những gì bạn đang làm để đạt cấp độ Cao nhất.

Felicette

Đã bắt đầu thấy nóng dần rồi đúng không? Bạn đã đạt cấp độ 15 - có vẻ rất hứa hẹn đấy!

Quest Graduate

Bạn là một Graduate trong thế giới nhiệm vụ học tập!

Trang bị và Sẵn sàng

Xin chào mừng đến với chúng tôi! Bạn đã thiết lập tài khoản đầy đủ.A very reliable & self motivated IT professional, with experience in supporting the IT infrastructure for customers in the retail & manufacturing sectors, especially in the Backup & Recovery area. Possesses strong interpersonal & communication skills, & recognized of being highly customer focused in a fast-paced environment. Displays a wide range of skills with particular strength in analysis, thinking, problem solving, together with the ability to manage time effectively when planning & organizing. Enjoys the challenge of bringing about efficiencies for the business through the adoption of Lean concepts & agile best practices, & making them an integral part of the job.

Học kinh doanh online: Khóa học kinh doanh online trong thời gian ngắn nhất!

Alex Genadinik 25 August, 2020

The Art of Setting Goals

Anouk Rose 06 August, 2020

How to make a website from scratch for a beginner?

Tatiana Minina 01 August, 2020

Khóa học dạy cách viết sách: Sự thật ít biết đến về việc thuê người viết sách

Alex Genadinik 20 July, 2020