27
Layer 1
Certificate icon

20

20

34

Trophy icon
 27
Layer 1
23581 / 23870 XP
Geek của tuần

Thật ấn tượng! Bạn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ hàng ngày trong tuần này. Bạn đang đi đúng hướng đấy!

Strelka

Nỗ lực hết mình! Bạn đã đạt cấp độ 20, tiếp tục những gì bạn đang làm để đạt cấp độ Cao nhất.

Felicette

Đã bắt đầu thấy nóng dần rồi đúng không? Bạn đã đạt cấp độ 15 - có vẻ rất hứa hẹn đấy!

Padawan

Nay bạn đã biết dư vị của 2 cấp độ Mastery nâng cao. Bạn có muốn có thêm không?

Trang bị và Sẵn sàng

Xin chào mừng đến với chúng tôi! Bạn đã thiết lập tài khoản đầy đủ.I am a civil engineer with a specialization in Construction and engineering management. I am nowadays acting as Head of Civil Engineering Technology at University of Sialkot.

Học Wordpress để làm Marketing: Tạo blog chuyên nghiệp qua các hướng dẫn sử dụng Wordpress cơ bản

Steve North 22 May, 2020

From story to a professional film: How to make a movie from zero?

Vicki Lau 21 May, 2020

Kiếm tiền từ Amazon: Kiếm tiền trên Amazon nhờ tiếp thị liên kết

Steve North 21 May, 2020

Find Out How to Make a Facebook Page That Brings You Money

Steve North 18 May, 2020