35
Layer 1
Certificate icon

47

47

142

Trophy icon
 35
Layer 1
98601 / 103200 XP
Gagarin

2 năm với BitDegree - bạn nên có các kỹ năng để quay quanh Trái Đất rồi!

Tereshkova

Đã 1 năm kể từ khi bạn ra mắt với chúng tôi. Hãy tiếp tục và phát triển!

Geek của tuần

Thật ấn tượng! Bạn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ hàng ngày trong tuần này. Bạn đang đi đúng hướng đấy!

Strelka

Nỗ lực hết mình! Bạn đã đạt cấp độ 20, tiếp tục những gì bạn đang làm để đạt cấp độ Cao nhất.

Felicette

Đã bắt đầu thấy nóng dần rồi đúng không? Bạn đã đạt cấp độ 15 - có vẻ rất hứa hẹn đấy!

Quest Master

Bạn vừa kiếm được chứng chỉ Master trong thế giới nhiệm vụ học tập!

Quest Graduate

Bạn là một Graduate trong thế giới nhiệm vụ học tập!

Padawan

Nay bạn đã biết dư vị của 2 cấp độ Mastery nâng cao. Bạn có muốn có thêm không?

Trang bị và Sẵn sàng

Xin chào mừng đến với chúng tôi! Bạn đã thiết lập tài khoản đầy đủ.I am an ambivert person because I feel comfortable in pretty much every situation. I look for positivity in all things and very much interested to learn new things.

Khóa học Machine Learning tìm hiểu Machine Learning là gì từ chuyên gia : Bản cập nhật cho iOS developers

Yohann Taieb 09 January, 2021

AI in Stock Market Predictions: Learn How to Use TensorFlow and Python

John Bura 14 November, 2020

Javascript Programming For Beginners

Shubham Saurav 26 October, 2020

Python Course Online: The Best Way to Learn Python for Beginners

Haider ali 23 October, 2020

Computer Science and Engineering - Bachelor’s Degree

Sree Chaitanya College Of Engineering

August, 2016 - September, 2020

Intermediate - High School

Alphores Jr. College

June, 2014 - March, 2020

10th Standard - Pre High School

Gouthami High School

June, 2013 - May, 2014