15
Layer 1

4

4

2

15
Layer 1
2120 / 2520 XP
Armstrong

Bạn đã đi cùng chúng tôi 3 năm rồi đấy! Chẳng mấy chốc, bạn sẽ hạn cánh xuống Mặt Trăng

Gagarin

2 năm với BitDegree - bạn nên có các kỹ năng để quay quanh Trái Đất rồi!

Tereshkova

Đã 1 năm kể từ khi bạn ra mắt với chúng tôi. Hãy tiếp tục và phát triển!

Felicette

Đã bắt đầu thấy nóng dần rồi đúng không? Bạn đã đạt cấp độ 15 - có vẻ rất hứa hẹn đấy!

Trang bị và Sẵn sàng

Xin chào mừng đến với chúng tôi! Bạn đã thiết lập tài khoản đầy đủ.Software engineer
Computer Engineer
Information technologist
Copy writer
Educator

English

Experienced Chief Executive Officer with a demonstrated history of working in the consumer services industry. Skilled in Microsoft Excel, Management, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, and Strategic Planning. Strong business development professional graduated from Federal University of Technology Minna.

4

Space Doggos - Interactive Learning Solidity Course For Beginners

BitDegree Foundation VSI © 25 June, 2019

Learn German from the very beginning

Course Archive 09 June, 2019

Fundamental of Nepalese Language

Suman Bhattarai 09 June, 2019

Khóa học tiền ảo là gì cho người mới bắt đầu: Tiền kỹ thuật số và công nghệ blockchain

Ethos 09 June, 2019

Investment Manager

Oxford Group International - Sales

December, 2019 -

B.ENG Electrical and Electronics Engineering - 

Federal University of Technology, Minna

- December, 2015