14
Layer 1
Certificate icon

1

1

10

Trophy icon
 14
Layer 1
1700 / 2070 XP
Gagarin

2 năm với BitDegree - bạn nên có các kỹ năng để quay quanh Trái Đất rồi!

Tereshkova

Đã 1 năm kể từ khi bạn ra mắt với chúng tôi. Hãy tiếp tục và phát triển!

Trang bị và Sẵn sàng

Xin chào mừng đến với chúng tôi! Bạn đã thiết lập tài khoản đầy đủ....

Học Python cơ bản: Khóa học lập trình Python cho người mới bắt đầu

LearnToProgram 21 October, 2018