26
Layer 1

17

22

66

26
Layer 1
19360 / 19860 XP
Gagarin

2 năm với BitDegree - bạn nên có các kỹ năng để quay quanh Trái Đất rồi!

Tereshkova

Đã 1 năm kể từ khi bạn ra mắt với chúng tôi. Hãy tiếp tục và phát triển!

Strelka

Nỗ lực hết mình! Bạn đã đạt cấp độ 20, tiếp tục những gì bạn đang làm để đạt cấp độ Cao nhất.

Felicette

Đã bắt đầu thấy nóng dần rồi đúng không? Bạn đã đạt cấp độ 15 - có vẻ rất hứa hẹn đấy!

Trang bị và Sẵn sàng

Xin chào mừng đến với chúng tôi! Bạn đã thiết lập tài khoản đầy đủ.A budding Computer Engineer with interest in AI, Blockchain and Game Development.

17


Viết blog kiếm tiền: Kiếm tiền từ blog không hề khó như bạn nghĩ

Alun Hill 07 February, 2020

A Pointer in C Programming: Learn How to Define Single, Double, and Triple Pointers

Up Degree 08 January, 2020

Khóa học tối ưu hóa website từ chuyên gia: Tìm hiểu Split Test là gì

Alun Hill 04 November, 2019

Absolute Guide: Linux Tutorial for Beginners

Jason Cannon 16 August, 2019

BE Computer Engineering - 

Kathmandu University

- September, 2021