17
Layer 1
Certificate icon

1

1

5

Trophy icon
 17
Layer 1
3503 / 3710 XP
Tereshkova

Đã 1 năm kể từ khi bạn ra mắt với chúng tôi. Hãy tiếp tục và phát triển!

Felicette

Đã bắt đầu thấy nóng dần rồi đúng không? Bạn đã đạt cấp độ 15 - có vẻ rất hứa hẹn đấy!

Trang bị và Sẵn sàng

Xin chào mừng đến với chúng tôi! Bạn đã thiết lập tài khoản đầy đủ....

Khóa học lập trình Python: Học Python và trí tuệ nhân tạo nhờ nhận diện hình ảnh nhân tạo Python

John Bura 02 March, 2020