18
Layer 1
Certificate icon

1

1

5

Trophy icon
 18
Layer 1
4001 / 4490 XP
Geek của tuần

Thật ấn tượng! Bạn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ hàng ngày trong tuần này. Bạn đang đi đúng hướng đấy!

Felicette

Đã bắt đầu thấy nóng dần rồi đúng không? Bạn đã đạt cấp độ 15 - có vẻ rất hứa hẹn đấy!

Trang bị và Sẵn sàng

Xin chào mừng đến với chúng tôi! Bạn đã thiết lập tài khoản đầy đủ.I am a Second Year B.E. Mechatronics Student pursuing at Agni College of Technology.

Khóa học lập trình Python: Học Python và trí tuệ nhân tạo nhờ nhận diện hình ảnh nhân tạo Python

John Bura 04 July, 2020