33
Layer 1

55

55

106

33
Layer 1
63564 / 71610 XP
Tereshkova

Đã 1 năm kể từ khi bạn ra mắt với chúng tôi. Hãy tiếp tục và phát triển!

Geek của tuần

Thật ấn tượng! Bạn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ hàng ngày trong tuần này. Bạn đang đi đúng hướng đấy!

Strelka

Nỗ lực hết mình! Bạn đã đạt cấp độ 20, tiếp tục những gì bạn đang làm để đạt cấp độ Cao nhất.

Felicette

Đã bắt đầu thấy nóng dần rồi đúng không? Bạn đã đạt cấp độ 15 - có vẻ rất hứa hẹn đấy!

Padawan

Nay bạn đã biết dư vị của 2 cấp độ Mastery nâng cao. Bạn có muốn có thêm không?

Trang bị và Sẵn sàng

Xin chào mừng đến với chúng tôi! Bạn đã thiết lập tài khoản đầy đủ.Communication
Creativity
Critical thinking
Cloud management
Branding
Coaching
Data analysis
Data visualization
Digital design
Email marketing
Front-end/Back-end development
Google Adwords
Google Analytics
Graphic design
Initiative
Interactive media design
Interpersonal communication
Leadership
Management
Organization
Product management
Programming languages
Project management
Research
Social media marketing
Teamwork


I`m IT and Blockchain Expert.

55


Jenkins Tutorial: Learn to Perform Automatic Continuous Integration!

Travels Code by Maksym Rudnyi 17 September, 2020

Lean Six Sigma Training: Improve Your Business Now!

Nilakantasrinivasan Janakiraman 22 July, 2020

Hướng dẫn chạy quảng cáo Facebook: Cách chạy Facebook Ads đơn giản mà hiệu quả

Alex Genadinik 20 July, 2020

Tối ưu hóa lợi nhuận: Học quản lý kinh doanh, cách định giá sản phẩm, đàm phán bán hàng & LTV

Alex Genadinik 20 July, 2020

IT-Outsourcing

FOP Novyk A.V. - Information Technology

June, 2014 -

Support Engineer

TUCHA Cloud Services Provider - Customer service/Services

January, 2014 - April, 2014

System Administrator

IPP-Centre llc. - 

October, 2012 - February, 2013

Corporate network System Administrator.

System Administrator

Kakhovka Protein Agro llc. - 

September, 2011 - February, 2012

Chief of IT Department; Corporate network administration in the Kiev office; IT Consultant; etc.

Industrial Automation Engineer

KakhovkaProteinAgro llc. - 

July, 2011 - August, 2011

Chief of Industrial Automation Engineer Department; Construction and support of the corporate network of the enterprise; Construction and support of access control systems; Building a SCADA system; etc.

Engineer

BMS Service llc. - 

May, 2004 - June, 2011

Linux and Windows Server Software engineer; System and Network Architect; Online resources Developer; Cisco, Mikrotik, Ubiquiti specialist; Setting up the server hardware; SEO and SMM specialist; System Administrator; IT Outsourcing; Development of turnkey IT-projects; IT Consultant; Experience in building a state enterprise networks.

Sound Engineer - 

Kiev National University of Culture and Arts

- July, 2003