Certificate icon

4

4

5

Trophy icon
 15
Layer 1
2201 / 2520 XP
Gagarin

2 năm với BitDegree - bạn nên có các kỹ năng để quay quanh Trái Đất rồi!

Tereshkova

Đã 1 năm kể từ khi bạn ra mắt với chúng tôi. Hãy tiếp tục và phát triển!

Felicette

Đã bắt đầu thấy nóng dần rồi đúng không? Bạn đã đạt cấp độ 15 - có vẻ rất hứa hẹn đấy!

Trang bị và Sẵn sàng

Xin chào mừng đến với chúng tôi! Bạn đã thiết lập tài khoản đầy đủ....

Interactive SQL Tutorial: Learn SQL Commands and Practice SQL Online

BitDegree Foundation VSI © 21 May, 2021

Space Doggos - Interactive Learning Solidity Course For Beginners

BitDegree Foundation VSI © 21 May, 2021

Học lập trình Java: Hướng dẫn Java cơ bản trực tuyến mang tính tương tác cao

BitDegree Foundation VSI © 29 October, 2018

Khóa học JavaScript tương tác: Học JavaScript online chưa bao giờ thú vị như thế

BitDegree Foundation VSI © 26 October, 2018