Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng

Why and How to Become an iOS App Developer?

Nowadays, people are glued to their mobile devices, and 90% of that mobile time is dedicated to various applications. Users are always scouting the playground for new apps, and your ideas might be just the thing that the market needs.

However, before your vision for an iOS app could become a reality, you need to develop the skills necessary for building and publishing an app on the App Store. In this learning path, you will be introduced to all the different prerequisites for developers, environments that you will need to work on, and other concepts that dominate the iOS app development.
Getting down to specifics: every developer of iOS apps needs to be familiar with Swift, Xcode IDE, spatial reasoning, design guidelines, the importance of UI and UX, and other vital principles. After getting comfortable with all these concepts and their use, you can start planning the development of an app for your big break as an iOS developer!

Lợi ích cho bạn

Một cây khóa học có cấu trúc

A carefully tailored list of courses for best experience developing your skills, including only the essentials and skipping the usual college surpluses.

Học từ các giảng viên giàu kinh nghiệm

Cải thiện bộ kỹ năng của bạn với các công cụ đã được chứng minh và tận dụng các cơ hội để thực hành với các nhiệm vụ thực tế.

Có được công việc mơ ước

Hãy bổ sung vào CV của bạn để có được công việc mơ ước với mức lương cao. Gửi ứng dụng bất cứ nơi nào trên thế giới!

Có được kỹ năng cho cuộc sống

Ngay cả khi bạn chọn dừng học giữa chừng, bạn vẫn sẽ có được những kỹ năng sử dụng được trong nhiều lĩnh vực khác.

Lộ trình học tập của bạn

1

Start Designing Your Dream App

As the first step, you need to be familiar with UI and UX product design, prototyping, and techniques for building MVP (Minimum Viable Product).

Devslopes by Mark Price 23 lectures
Mobile App Design Course: Ultimate Tutorial on How to Design an App That Sells

Use Sketch 3 to Design Mobile Apps and Learn the Business Principles Behind Product Design

Start your learning path
2

Technical Steps of iOS App Production

Get acquainted with all the essential tools and environments. See Xcode IDE, Swift, Git, Firestore in action and explore their vital features.

Devslopes by Mark Price 176 lectures
iOS App Development: From an Absolute Beginner to a Paid Professional

Build iOS Apps & Learn iOS 11, Swift 4, Augmented Reality with ARKit and Machine Learning CoreML

Start your learning path
3

Firestore Firebase Tutorial: Protect Your Database

Discover Firestore Firebase and how it can be used to create iOS apps easily. Learn about Firestore authentication, security rules and how they can be used with your app.

Devslopes by Mark Price 27 lectures
Firebase Firestore Tutorial: Create an iOS App From Scratch

Learn Everything About Firebase Firestore, a NoSQL Document-based Technology

Start your learning path
4

Enhance your App With Push Notifications

Learn how to enhance your iOS app with push notifications to display short, customized, interactive, and informative messages to users.

Devslopes by Mark Price 48 lectures
Push Notifications iOS: Find Out How to Set Up Push Notifications

All You Ever Needed to Know About Push Notifications For iOS 11 in Swift

Start your learning path
5

Learn How to Optimize Your App

Developing monetization and optimization strategies for your iOS app is a must if you want your app to reach audiences and be successful.

Alex Genadinik 98 lectures
Learn App Store Optimization: Mobile App Marketing & Monetization

Learn how to market an app and app store optimization techniques

Start your learning path
6

The Secrets of Marketing Your App and Increasing Revenue

Turn your final product into a source of revenue after applying an innovative marketing plan.

Yohann Taieb 55 lectures
Hands-On App Marketing Course: Learn How to Monetize Your Apps

Learn how to promote an app

Start your learning path

Bạn sẽ học từ những chuyên gia này

instructor
Mark Price

Mark bị ám ảnh với việc tạo ra các hướng dẫn trực tuyến chuyên sâu, rất chi tiết về nhiều chủ đề liên quan đến phát triển. Ông là CEO của Devslopes và là một nguồn tài nguyên quý giá trong con đường sự nghiệp của bạn.

instructor
Alex Genadinik

Alex is highly experienced in delivering theory and practical tasks in over a hundred courses that he’s developed. An expert in software engineering, SEO, social marketing, and entrepreneurship.

instructor
Yohann Taieb

Yohann is among the leading instructors in mobile game programming. He helped over 50,000 students to publish and reach top spots with the apps they created.

BitDegree cung cấp cho bạn hệ thống
hoàn chỉnh để học

Những chuyên gia tuyệt vời nhất cho trải nghiệm tốt nhất

Học hỏi từ các chuyên gia thực sự trong lĩnh vực của họ, những người sẽ chia sẻ kiến thức và bí quyết thực tế.

Nhận chứng chỉ hoàn thành các khóa học

Chứng minh những gì bạn đã học được khi bất kỳ ai hỏi bạn, và treo những thành tích tuyệt vời lên bảng tường thành tích của bạn.

Nhiệm vụ thực tế cho việc học thực sự

Tìm cơ hội thực hành với các ví dụ code, nhiệm vụ thực tế, nhiệm vụ học tập, v.v.

Các khóa học coding trò chơi hóa

Cảm thấy có động lực hơn để đạt kỹ năng cho sự nghiệp với một số yếu tố game!

Giấy chứng nhận không bị giả mạo

Sắp ra mắt – trên BitDegree bạn có thể nhận một Chứng chỉ Blockchain không thể bị giả mạo.

Có được công việc mơ ước

Tăng cơ hội để có được một công việc mà bạn mơ ước bằng cách tập trung vào các kỹ năng mà bạn thực sự cần.