Đang xem
15 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Tìm hiểu danh mục thị trường có lợi nhuận cao nhất Học cách vượt qua đối thủ của bạn Tìm hiểu để tránh các đường cong học tập ổn định bằng cách sao chép hành động của các chuyên gia khác Tìm hiểu để tạo những phần bỏ thầu hấp dẫn Tìm hiểu các chiến lược làm giá chính xác

Yêu cầu

  • Kiến thức cơ bản về cách sử dụng máy tính Kết nối Internet ổn định
  • NFT Certificate
  • 14 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.3 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ 16phút of content, in total.

Phần 1: Tăng giá trị của domain (Domain flipping) 101
19:59
Danh mục tên miền phổ biến
05:15
Thị trường tên miền phổ biến
03:51
Phân tích tên miền phổ biến
03:32
Phần 2: Phân tích sự cạnh tranh của bạn
22:05
Tìm những người làm tên miền tăng giá trị thành công
05:30
Phần mềm kỹ thuật đảo ngược
05:49
Cuộc thi bắt chước
06:05
Giám sát cạnh tranh
04:41
Phần 3: Đấu giá tên miền của bạn
34:27
Thiết lập eBay
05:34
Tạo danh sách của bạn
10:09
Đặt giá của bạn
07:10
Thu hút các nhà thầu
03:59
Tạo trang web của bạn
07:35

Xem khóa học