Đang xem
200 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách tạo 1 trang web cơ bản trong một ngày Làm thế nào để trang web của bạn có lợi nhuận khi nó đã sẵn sàng Cách quản lý trang web một cách độc lập và tạo sự thay đổi theo thời gian

Yêu cầu

  • Kết nối Internet Hiểu tiếng Anh
  • NFT Certificate
  • 17 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.1 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ 15phút of content, in total.

Phần 2: Widget, plugin và chủ đề
48:20
Giới thiệu về widgets
05:21
Hướng dẫn về Plugins
08:04
Cài đặt chủ đề miễn phí hoặc trả phí
09:40
Làm cách nào để thêm hình đại diện vào chủ đề trang web của bạn
08:28
Làm thế nào để tạo một menu điều hướng đẹp
03:51
Đặt tiêu đề và thông tin cơ bản
03:16
SEO cho trang chủ
05:01
Sử dụng plugin Yoast SEO giúp bạn làm những việc còn lại trong trang
02:56
Mua tên miền từ cùng một công ty hoặc các công ty khác nhau
01:43

Xem khóa học