Đang xem
4 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Tăng sức mạnh ý chí để đạt được các mục tiêu cá nhân và chuyên nghiệp Học cách tạo thói quen mới, bước ra khỏi vùng an toàncủa bạn Học được nhiều chiến lược quản lý thời gian thực tế và kỹ thuật cải thiện năng suất để tăng hiệu suất cho mình Biết cách tránh những cạm bẫy năng suất như làm nhiều việc cùng lúc, quá tải thông tin, sự trì hoãn Và hơn thế nữa!

Yêu cầu

  • Động lực học Sẵn sàng thử nghiệm Động lực phát triển bản thân
  • NFT Certificate
  • 41 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 3giờ 10phút of content, in total.

Phần 1: Giới thiệu - Khóa học dành cho ai?
03:40
Phần 2: Năng suất của bạn
49:07
Ra quyết định của bạn
11:38
Khu vực an toàn của bạn
10:41
Chìa khóa chính
01:54
Phần 3: Mẫu của bạn
44:02
4 Quadrant & P: Cân bằng PC
06:40
Nguyên tắc Pareto trong quản lý thời gian
04:09
Vùng xám và mức năng lượng
05:02
Kỹ thuật Pomodoro & Trạng thái của dòng chảy
05:05
Làm nhiều việc cùng lúc
05:29
Quá tải thông tin
06:27
Sự trì hoãn
08:22
Chìa khóa chính
02:48
Phần 4: Nhóm của bạn
28:06
Vai trò của bạn
03:04
Tuyển dụng
03:59
Làm việc từ xa
04:18
Quản lý dự án
04:47
Những cuộc họp hiệu quả
05:18
Báo cáo tiến trình
04:05
Chìa khóa chính
02:35
Phần 5: Công cụ quản lý thời gian của bạn
33:09
Công cụ năng suất của bạn - Tổng quan
03:02
Nền tảng tuyển dụng
04:03
Quản lý dự án
04:43
Ứng dụng "Những việc cần làm"
02:18
Phần mềm giao tiếp
03:45
Chia sẻ và lưu trữ tệp
02:46
Công cụ theo dõi thời gian
03:33
Phần mềm giảm sự mất tập trung
03:19
Ứng dụng quản lý tài chính
03:06
Nhìn chung về Ứng dụng năng suất
02:34
Phần 6: Công việc năng suất bên ngoài
21:43
Bài tập
05:23
Dinh dưỡng
03:11
Căng thẳng
03:31
Chu kỳ của con người (bao gồm cả giấc ngủ)
06:00
Con người
01:47
Chìa khóa chính
01:51
Phần 7: Hành động
03:38
Kế hoạch chiến đấu quản lý thời gian của bạn
03:38
Phần 8: Nguồn lực
07:07
Học chuyên sâu
07:07

Đánh giá nền tảng BitDegree