Đang xem
1 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Tạo một hồ sơ LinkedIn chất lượng cao để tìm việc hoặc thăng tiến nghề nghiệp của bạn Thu hút hứng thú của nhà tuyển dụng trong lĩnh vực của bạn Nâng cao uy tín nghề nghiệp của bạn

Yêu cầu

  • Kỹ năng máy tính cơ bản Yêu cầu có 1 tài khoản LinkedIn Khuyến nghị một ý tưởng chung về những gì bạn sẽ sử dụng LinkedIn để làm gì
  • NFT Certificate
  • 5 Các bài học
  • Nâng cao
  • English
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 30phút of content, in total.

Phần 1: LinkedIn cơ bản | Bạn phải biết điều này trước
30:58
Linkedin Về bản thân tôi
00:36
Bạn sẽ học được gì trong khóa học này
08:56
Cách khiến mọi người tìm kiếm bạn: để có thêm lưu lượng truy cập
08:45
Tính năng đầy đủ của Linkedin
11:27

Đánh giá nền tảng BitDegree