Đang xem
278 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách sử dụng WordPress để tạo trang web Cách mở rộng mạng lưới kinh doanh của bạn

Yêu cầu

  • Bạn nên có một doanh nghiệp hoặc một ý tưởng kinh doanh Hãy cởi mở để học những điều mới và áp dụng chúng
  • NFT Certificate
  • 33 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.2 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 2giờ 4phút of content, in total.

Phần 1: Cách kiếm tiền từ blog
2:04:17
3 mẹo làm cho trang web của bạn trở nên độc đáo ngay lập tức
04:28
Sử dụng Wordpress để xây dựng thương hiệu độc đáo
02:31
Thiết lập trang web để quảng bá sản phẩm
02:34
Sử dụng WordPress để tạo thêm thu nhập
03:17
Setting up your opt in on your site
03:21
Sử dụng Wordpress để xây dựng danh sách cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại.
03:30
Thành lập liên doanh
03:01
Hợp tác thông qua Wordpress
02:21
Thiết lập cơ hội tiếp thị liên kết
03:55
Cơ bản về Wordpress
09:24
Thiết lập bài viết và trang phần 1
06:25
Thiết lập bài viết và trang phần 2
03:05
Cách dùng Wordpress cho việc tương tác đối với các nhóm cá nhân
02:13
Thay đổi chủ đề
02:27
Cách dùng Wordpress ghi lại thông tin nhóm
01:22
Thêm các chức năng cơ bản thông qua WP
03:26
Sử dụng Wordpress như một công cụ đào tạo
02:54
Tự động hóa các quy trình tiếp thị
01:48
Sử dụng Wordpress như một công cụ theo dõi
01:54
Thiết lập theo dõi
02:04
Sử dụng WordPress làm công cụ bán hàng
01:33
Các chủ đề và trình cắm chuyên biệt
03:11
Chức năng chuyên biệt của Wordpress
03:33
Có nên sử dụng một mẫu liên hệ hay không
01:59
Sử dụng WordPress làm công cụ bán hàng
03:40
Thiết lập biểu mẫu để hỗ trợ và liên hệ
02:58
Đảm bảo nội dung trang web
02:42
Video phỏng vấn
21:35

Xem khóa học