Đang xem
162 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách xuất bản trò chơi của riêng bạn trên iTunes App Store Cách xây dựng trò chơi của riêng bạn mà không cần học cách viết mã Cách kiếm thu nhập thụ động từ iTunes App Store

Yêu cầu

  • Bạn nên có máy tính MAC hoặc tài khoản MacInCloud.com Bạn sẵn sàng thử các kỹ thuật trong khóa học này
  • NFT Certificate
  • 41 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.2 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ 57phút of content, in total.

Phần 1: Giới thiệu khóa học
01:51
Phần 3: Chỉnh sửa mục bài
09:19
Chỉnh sửa các mục từ
06:52
Chỉnh sửa từ trong mục mua ứng dụng
02:27
Phần 4: Làm việc với hình ảnh khởi chạy
09:33
Tạo hình ảnh khởi chạy
05:22
Thay đổi kích thước hình ảnh khởi chạy
04:11
Phần 5: Làm việc với các biểu tượng
10:49
Thêm biểu tượng 120 pixel
01:36
Thêm kích thước biểu tượng ipad
01:16
Kết nối hình ảnh biểu tượng với dự án
02:08
Tạo biểu tượng
02:55
Thay đổi kích thước biểu tượng
02:54
Phần 6: Ảnh chụp màn hình trò chơi
02:02
Chụp ảnh màn hình chơi game
02:02
Phần 7: Làm việc với màn hình trong ứng dụng
07:30
Sửa đổi màn hình trong ứng dụng
05:04
Chụp ảnh màn hình ứng dụng
02:26
Phần 8: Làm việc với màn hình iPad
05:52
Sửa đổi màn hình ipad
04:07
Chụp ảnh màn hình ipad
01:45
Phần 9: Cập nhật cài đặt
11:25
Tạo cài đặt ứng dụng itunesconnect
07:48
Sửa đổi cài đặt trò chơi trong xcode
02:23
Cập nhật id ứng dụng cho appirater
01:14
Phần 10: Cài đặt mua hàng
17:30
Trong cài đặt mua ứng dụng phần 1
03:40
Trong cài đặt mua ứng dụng phần 2
03:29
Trong cài đặt mua ứng dụng mở khóa gói
01:46
Chọn tất cả trong mua ứng dụng
00:46
Kiểm tra mua ứng dụng trong trình giả lập
02:02
Cập nhật địa chỉ email liên hệ
00:56
Cập nhật tin nhắn thông báo nội bộ
01:47
Cập nhật tên ứng dụng
01:13
Cập nhật thông tin chia sẻ phương tiện truyền thông xã hội
01:51
Phần 11: Sửa đổi bổ sung
12:37
Chartboost và Revmob IDs
04:06
Tinh chỉnh cài đặt biểu ngữ AdMob
02:27
Sửa đổi ID quảng cáo admob cho IPAD
01:57
Sửa đổi ID quảng cáo admob
04:07
Phần 12: Xuất bản thành công
05:42
Ứng dụng được tải lên thành công
01:38
Chuẩn bị xuất bản lên cửa hàng ứng dụng
03:15
Đang tải lên cửa hàng ứng dụng
00:49
Phần 13: Xác minh trò chơi
02:59
Xác minh trò chơi hoạt động
02:09
Tốc độ tìm kiếm từ
00:50

Xem khóa học